இளமை திருமணம் பற்றிய கேள்விகள் மற்றும் கவலைகள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம்: www.saudilife.net

நூலாசிரியர்: ஜைனப் பின்த் யூனுஸ்

Umm Zainab and Umm Khadijah answer questions and concerns about youthful marriage.

1) புதுமணத் தம்பதிகளை பெற்றோர்கள் எப்படி ஆதரிக்கிறார்கள், both financially and in terms of living arrangements?

Financial support is crucial for those who married while still in high school or just graduated.

A few solutions would be to help the husband find suitable employment, while providing a monthly stipend in the meantime, or at least until they are able to financially support themselves completely.

With regards to living arrangements, both sets of parents can contribute towards renting an apartment, or the couple can work out an arrangement to live with one set of parents at the family home.

Very young couples, such as those who are still in high school, can agree to live apart at their own parents’ homes until they can stand on their own two feet.

2) Should young couples start having children immediately or wait for a while?

Marriage requires a great deal of maturity, and parenthood even more so! Young couples still studying should agree to wait for a stipulated amount of time before starting a family, which is Islamically allowed as long as both parties agree. They first need to adjust to marriage itself before taking on the incredible responsibility of parenthood.

While Islam encourages married couples to have children, and evidence proves that it’s healthier to have children while young, parenthood is a huge responsibility that many young adults don’t take seriously. Just as youth need to educate themselves about marriage before jumping into it headfirst, they also need to educate themselves about parenthood and what to expect. It is imperative that they fully understand the severity and repercussions of parenthood.

எதிர்பாராதவிதமாக, too many zealous young couples jump into parenthood immediately after marriage, and cannot cope with the huge learning curve required of them. Especially in cases where the couple themselves are having difficulty in their relationship, bringing children into a difficult situation only makes things worse, not better.

3) Should young couples expect to be in love immediately before or after marriage? How do they know what love is?

Two situations are most common when youthful marriage comes up. In the first scenario, the couple have already met and interacted (often at school, பல்கலைக்கழகம், முதலியன) and feel that they’re already in love; they wish to marry so that they can prevent themselves from committing any sins. In the second, the youth have not ‘met’ anyone yet but want to get married to preserve their chastity.

In the first situation, there is a hadith which is applicable: Narrated by IbnMaajah (1847),"There is nothing better for two who love one another than marriage.” (This hadeeth was classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Sunan Ibn Maajah).

In the second situation, both sides need to be aware that as long as they have chosen correctly (with sincerity, புரிதல், and maturity), both the lust and love will come as they get to know each other on a daily basis.

In both situations, the youth need to be made aware of what ‘love’ truly means. The feeling/ experience of being “IN love” is very different from the type of love that will evolve in a long-term relationship (அதாவது. திருமணம்). They cannot expect their marriage to be healthy or long-term if they expect that the giddy feeling of being in love will last; உண்மையாக, what they can count on is that it will fade away very quickly, which is where the true test of maturity, responsibility, and dedication to their marriage lies.

True love is one that takes longer to show itself, but once planted, is harder to cut. Youth have to understand that the ‘love’ they think they feel initially is more lust then deep love.

4) How do parents know if their young adults are emotionally mature enough for marriage? What if a parent wants to support their youth (esp. மகன்கள்) in getting married early, but know that their child is not mature enough to handle it?

Let’s be realistic: most parents today are a bit clueless as to their kids’ maturity, especially their sons. Many mothers mollycoddle their sons into thinking the world revolves around them, instead of raising them to be responsible young men and adults who know how to take care of another human being!

If a youth who is not emotionally mature seeks to marry and the parents realize that, then they should explain to them in clear terms that marriage is not something to be played with. It has responsibilities and obligations not just to themselves but to another person as well. Once the commitment has been made, you can’t just decide tomorrow that you suddenly prefer the single life and no responsibilities.

If the young man or woman insists on getting married but still displays a lot of immaturity, “test” them as a means of pointing out how much they have to learn. Give them serious responsibilities that are a small taste of what they will have to expect in a marriage; உதாரணத்திற்கு, finding and maintaining a job, taking care of elderly grandparents, learning how to manage a household (this applies equally to boys as well as girls), being made to deal with the emotional consequences of their actions, முதலியன.

5) Is it easier to get married at a younger age in the West or in Muslim countries?

Youthful marriage is difficult for Muslims in the West as well as in Muslim countries, from both a legal and societal point of view.

Western countries have a legal minimal age at which young adults can marry with or without parental permission. In most cases the legal age to marry with parental permission is 16 for both sexes.

Societally, young marriages are strongly discouraged by parents and peers, as it is seen to be a responsibility ‘too big’ for youth to take on; society does not deem them ready for such responsibility. Unless youth have a strong support system, it is extremely difficult for them to not only get married, but sustain the marriage through the inevitable challenges that they will face.

Muslim countries generally are more lax when it comes to the legal age of marriage, although many countries are trying to combat this by raising the legal age to 18. எனினும், because it is traditional in many Muslim countries for people to marry at a younger age, it is much more common and easier in legal terms for youth to get married. In many areas, it is still easier for youth to marry in Muslim countries and receive support from their families and community at large.

எதிர்பாராதவிதமாக, the media only reports cases where youth (especially young women) have been taken advantage of or had their rights abused.

The main challenges facing youth who wish to marry in Muslim countries are societal obstacles, such as the practice of demanding an extravagant amount of money for the மஹர். மேலும், many youth (especially young men) are not raised to be emotionally mature; இதனால், even those who do get married at an earlier age will go through many difficulties because they have not learned about conflict resolution, compromise, and how to be compassionate to their spouses.

Youthful marriage is a Sunnah that needs to be revived in order to combat the many social ills taking place today, both in the West and in Muslim countries. The prevalence of a hyper sexualized global culture means that young Muslims are exposed to inappropriate concepts and images at a younger and younger age, thereby igniting physical desires. எதிர்பாராதவிதமாக, emotional and mental maturity are not taught and fostered at a similar rate, leaving Muslim parents and youth in a predicament that needs to be combated.

Cultivating a holistic understanding of an Islamic marriage is necessary for all young Muslims who want to do the right thing by getting married early. They and their parents must be aware of the Islamic responsibilities that marriage entails, as well as the emotional maturity and intelligence to maintain a dedicated, long-term relationship. Muslim youth who make the choice to marry young will face many challenges and tests, including societal pressure, financial difficulty, and personal growing pains.

It must also be understood that young marriages are not for everyone, and it cannot be considered a blanket solution to all of society’s problems. As much as we strongly advise young Muslims to consider a young marriage, please proceed with caution.

இறுதியாக, it must be remembered that all success lies in Allah’s Hands. Always turn to Him in prayer, தவம், and supplication, trusting in Him to guide you to that which is best for you in this world and the Hereafter. Only by having complete tawakkul in Him alone can Muslim youth hope to have successful marriages that will, inshaAllah, lead to a successful Aakihrah. We ask Allah to help all young Muslims abstain from the ஹராம் and pursue the ஹலால் for His Sake, and find spouses that will be a source of love, அமைதி, and a partner in the journey to Jannah.

ஆதாரம்: www.saudilife.net

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இந்த கட்டுரையை உங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் பின்வரும் தகவலைச் சேர்க்கும் வரை இந்தத் தகவலை மீண்டும் அச்சிட உங்களை வரவேற்கிறோம்:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com - இஸ்லாமியர்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண தளம்

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

2 கருத்துகள் to Questions And Concerns About Youthful Marriage

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு