உறவுகள் மற்றும் அன்பு – பகுதி 2 : காதலிப்பவர்களிடம் நபியின் அணுகுமுறை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Amina Wasi

ஆதாரம்: www.habibihalaqas.org

The Prophet salallahu aleyhi wasallam was an approachable man to all those who came to him with their problems and situations. The young and the old alike came to benefit from his advice and wisdom. இதேபோல், there also came those people whose situation revolved around issues dealing with love. The Prophet salallahu aleyhi wasallam as mentioned, recognized love as a natural feeling even if it was not consummated by marriage provided that it did NOT result into something that was unlawful or crossed the confines of the Shari’ah and the displeasure of Allah.

One such story is that of the companion Khansa bint Khadam. Khansa bint Khadam went to the Prophet salallahu aleyhi wasallam and told him that that she did not want to marry a particular man that her father forced on her and she said, “My cousin is more beloved to me.

Narrated Khansa bint Khidam Al-Ansariya: that her father gave her in marriage when she was a matron and she disliked that marriage. So she went to Allah’s Apostle and he declared that marriage invalid.

அந்த நேரத்தில், she was a young woman but this did not stop her from expressing herself in front of the Prophet salallahu aleyhi wasallam about who she loved! And this man was Ar Rasool salallahu aleyhi wasallam, the Prophet of Allah. How many young women can feel this comfortable going to a Shaykh, Imam or Maulana today and express their love issue to them? இன்னும், this young woman did not shy away from telling Ar Rasool salallahu aleyhi wasallam Why? ஏனெனில், he salallahu aleyhi wasallam was someone who made everyone feel comfortable enough to approach him about many facets of life whether it be the rulings of Salah or an emotional issue of love.

Another story of love is that of Mugeeth and Bareerah radiallahu anhuma. They are perhaps known famously for their love story. Mugeeth was a companion who loved Bareerah deeply but Bareerah did not love him back. After their divorce, she left him. Mugeeth, எனினும், unable to control his love for her would chase after her in the streets of Madina with tears flowing down to his beard pleading Bareerah to take him back in marriage. Can you imagine living in Madina and seeing this scene unfolding before you? What must have been the reaction of the people of Madina? What must have been the reaction of the ruler of Madina, the Prophet of Allah, Ar Rasool salallahu aleyhi wasallam. Mugeeth was not ridiculed by the companions nor the Sahabah rather he gained sympathy from them. The Prophet salallahu aleyhi wasallam observing this phenomenon turned to his uncle Al Abbas and remarked, “ O Abbas! Isn’t it amazing how much Mugeeth loves Bareerah and how much Bareerah hates Mugheeth?”. Ar Rasool salallahu aleyhi wasallam is making an observance of this feeling of love.

Being a soft hearted man, the Prophet salallahu aleyhi wasallam interceded for Mugeeth because of the state he was in. He went to Bareerah radiallahu anha and asked her if she could take Mugeeth back in marriage. Bareerah asked,”Are you commanding me or are you just interceding?” நபியவர்கள் கூறினார்கள், “I’m interceding.” அவள் பதிலளித்தாள், “If this is the case, then I don’t want him.” After saying no, he did not attempt to force her because Ar Rasool salallahu aleyhi wasallam respected a woman’s feelings as he did the man’s. Everyone is entitled to love or not love who they want and the Prophet salallahu aleyhi wasallam respected that decision. The Prophet salallahu aleyhi wasallam being occupied with so many other issues regarding war, enemies, delegations, குடும்பம், death still made time to solve an emotional love problem. He did not just sympathize but interceded to solve the problem in the best possible manner.

The last story is that of Zaynab radiallahu anha, the eldest daughter of the Prophet salallahu aleyhi wasallam and her love for her husband AbuAl Aas ibn Rabee’. During the migration of the Prophet salallahu aleyhi wasallam Zaynab was amongst those that stayed behind with her husband and this was before the verse that Muslims woman should not live with a Non Muslim man was revealed. Her husband had not accepted Islam yet. அதனால், Zaynab stayed in Makkah, until the battle of Badr occurred. Her husband ended up participating in the battle against the Muslims and Zaynab feared this. She kept crying out: “யா அல்லாஹ், I fear one day the sun may rise and my children become orphans or I lose my father”.

When the battle ended, அபு’ Al Aas was captured by the Muslims and the news reached Zaynab. Upon hearing of his capture, she immediately out of her love decided to release him. She did not own anything of much value so she took out her necklace that her mother Khadija radiallahu anha had given her when she became a bride in order to release him. When this necklace was taken back to the Prophet salallahu aleyhi wasallam He was overcome with emotions. This was Khadija’s, his beloved wife’s necklace. அவர் கேட்டார்: “Whose payment is this?” என்றனர்: “Abu Al Aas ibn Rabee”. He cried and saidThis is Khadeeja’s necklace”. He then took permission from them asking Abu Al Aas to be released without accepting the necklace as a ransom. The people agreed off course because they knew who Abu Al Aas was. They knew whose necklace it was. They knew who Khadija radiallahu anha was and they knew who Abu al Aas was to Zaynab radiallahu anha.

After this incident, the verses were revealed regarding the command of separating between a Muslim from a non believer and thus Zaynab was now instructed to leave Abu Al Aas and divorce him. Although she insisted he became Muslim, he refused and they departed. At this point then, when there was a clear indication of a prohibition, such love was not to be acted upon because of the issues of Haram and legal injunctions that were now involved. The Prophet salallahu aleyhi wasallam at this point was strict because now it involved the displeasure of Allah if they were to continue to live together because of this love.

After 6 ஆண்டுகள், Abu Al Aas was traveling in a caravan from Makkah to Syria and his caravan was captured by the Muslims. He fled and sought refuge in Zaynab’s house. Zaynab radiallahu anha then informs the Prophet salallahu aleyhi wasallam that she is given freedom to Abu Al Aas.

Turning to his companions, the Prophet askedHave you heard what I heard?” They all said, “ஆம், messenger of Allah”. Indicating that he did not know that Abu Al Aas had fled to Zaynab’s house and that she had granted him protection. He did not want people to think that he was allowing a non believer to stay with his daughter or favoring her when verses had been revealed against it. He warned his daughter not to go near him. அவன் சொன்னான், “Don’t let him get near you, he is prohibited for you.Zaynab radiallahu anha understood this and did not let her love for Abu Al Aas turn to an unlawful act.

After her husband observed the life of Madina, the people of Madina and the Prophet salallahu aleyhi wasallam, it influenced and changed his heart. He left to Makkah to wrap up unfinished business and returned to Madinah back to his beloved Zaynab. அவர், like a gentleman announced that he became Muslim and asked for the hand of Zaynab in marriage. They were then re married and lived happily. Unfortunately though, a year after their marriage, Zaynab passed away. Abu Al Aas would cry so much that the people saw the Prophet himself crying and trying to calm him down. Abu Al Aas would say, “By Allah, I can’t stand life anymore without Zainab”. He died one year after Zaynab’s death. Such was their love for one another.

From these examples, we learn that the Prophet salallahu aleyhi wasallam as well as the companions understood this genuine feeling of love even before marriage provided that it did not translate into an unlawful practice. And when it started to become something unlawful as in the case of Abu Al Aas staying with Zaynab radiallahu anha when he was a non believer, then the Prophet salallahu aleyhi wasallam condemned and strictly forbade this. Those that were in love were not chastised or ridiculed for having these feelings by the Prophet salallahu aleyhi wasallam nor the Medinan society.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை-ஹபீபி ஹலக்காஸ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு