வார உதவிக்குறிப்பு: உங்கள் அளவைகள் யோசிக்க மற்றும் பெரும்பாலும் உங்கள் உள்நோக்கம் புதுப்பித்தல்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

Holding onto our good deeds/actions is a task in itself. We can take them for granted as we get comfortable with the ‘doing’ of certain deeds/actions and lose sight of the most important thing: the reasoning behind our ‘good’ deeds/actions.

Our deeds are mere actions and may even be considered a complete waste unless it is accompanied by the right intentions. The right intentions?….to get closer to Allah by pleasing Him, to attempt to have the better half of our scales weighing heavier. We should frequently question ourselves and never become complacent with our ‘good’ deeds/actions.

Narrated by ‘Umar bin Al-Khattab, நபி (ஸல்) is saying, The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for”. புகாரி.

Be mindful of your deeds/actions lacking the right intention and renew them often. Without a doubt ‘The Scales’ will not lie. May Allah SWT protect our ‘good’ deeds/actions, help us purify our intentions and allow them to weigh heavy on our scales – அமீன்.

 

1 கருத்து to TIP OF THE WEEK: உங்கள் அளவைகள் யோசிக்க மற்றும் பெரும்பாலும் உங்கள் உள்நோக்கம் புதுப்பித்தல்

  1. எனவே,This hadith is a huge lesosn for so many of us, யார், along with the fluctuation of Imaan, let our deeds fluctuate Allah likes the consistent small deeds more than the random, once in a while huge good deeds, pointing towards how big a role the concepts of consistency and regularityshould play in a Muslims life.JKK

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு