மலட்டுத்தன்மையுள்ள ஒருவரிடமிருந்து அவளுக்கு திருமண முன்மொழிவு வந்தது, அவளுடைய குடும்பம் அவரை நிராகரித்தது: மலட்டுத்தன்மையுள்ள ஒருவரிடமிருந்து அவளுக்கு திருமண முன்மொழிவு வந்தது, அவளுடைய குடும்பம் அவரை நிராகரித்தது

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: உஸ்மா ரியாஸ்

ஆதாரம்: aaila.org

Almighty Allah has decreed: “Your Lord has decreed that you worship none but Allah, and that you be kind to parents.” [Quran Al-Isra’:23]

No disrespect

இரக்கமுள்ளவர், அன்பான, forgiving, அக்கறையுள்ள, are all traits a Muslim should have. இன்னும், in today’s society, these precious characteristics are lost. It is common seeing parents being publicly humiliated by their children. In shopping centres, parks, whilst driving, there will be an episode of a scowling teenager and a flustered parent. Perhaps, even more so heart breaking, is when one sees Muslim teenagers treating their Muslim parents in a bad manner.

Almighty Allah has decreed: “Your Lord has decreed that you worship none but Allah, and that you be kind to parents.”[Quran Al-Isra’:23]

How clearly and succinctly our Lord has said these words, ‘and that you be kind to your parents.’ If, முஸ்லிம்களாக, we obey our Lord, then surely, we must fulfil the basics of His Commandments? By starting with our parents. For they are the ones who bought us into this world. They taught us how to walk, talk and live. Showing kindness to your parents is imminent, as it displays the respect they deserve.

Rights

Abu Umama (அல்லாஹ் அவரைப் பற்றி திருப்தியடைவான்) reports: "A man enquired from the Messenger of Allah (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக): “அல்லாஹ்வின் தூதரே (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக)! What are the rights of parents over their children?” The Messenger of Allah (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக) கூறினார்: “Your parents are your Paradise and they are your Hell.” (இப்னு மாஜா |)

Islaam places an emphasis on treating your parents well; எனினும், we forget all too quickly, the rights our parents have over us. மற்றும் எங்கள் உறவின் போது எங்கள் இருவரிடமும் பலமுறை சோதிக்கப்பட்ட பரஸ்பர விசுவாசம், our attitude towards our parents will determine whether we are successful in the Hereafter.

A mother’s love

The Holy Quran says: “We have enjoined on man kindness to his parents: In pain did his mother bear him, and in pain did she give him birth. Then carrying of the (குழந்தை) to his weaning is (a period of) thirty months.” [Quran Al-Ahqaf:15]

A person can never truly realise the love of a parent, until they are a parent themselves. I remember the first time I held my son; I was overcome by such love and emotion. மகிமை அல்லாஹ்வுக்கே. It was then at that moment, I realised, that as a mother, my purpose is to protect my child from harm and to give him everything I possibly can. I saw my world through my mother’s eyes. I feel the pain every time my son stumbles over as he learns how to walk. My heart sinks when he goes for a haircut because I know he hates it and is going to cry. I run to his cot to hold him tightly if he is ever distressed at night. I smile at his smile and I hurt when he is hurt. And if I have to battle the whole world to protect my son, then I will. Alas, a mother’s love is a mother’s love.

அபு ஹுரைரா ( அல்லாஹ் அவரைப் பற்றி திருப்தியடைவான்) reports: "A man visited the Messenger of Allah (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக) and submitted: “அல்லாஹ்வின் தூதரே (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக)! Who deserves the best treatment from me — my father or mother?” The Messenger of Allah (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக) observed: “Your mother.” He again submitted: “And next?” The Messenger of Allah (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக) observed: ” Your mother.” Third time also he received the same reply. When the man repeated his question for the fourth time, அல்லாஹ்வின் தூதர் (அவர் மீது அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக) observed: “Your father.” (Al- Adabul Mufrad)

A Blessing

It is essential to show gratitude to both your parents all the time, for indeed they are a blessing. They are to be considered as the primary source of comfort and nourishment. They cared for us when we were weak and helpless. Parents often undergo hardship and difficulties when bringing up their children. Realising these sacrifices, Allah the Almighty raises their status so much that He ordains His servants to render their thanks to Him followed by their thanks to their parents.

The Holy Quran says: “And We have enjoined on man (நன்றாக இருக்க வேண்டும்) to his parents.” [Quran Luqman:14]

One should, எனவே, keep the highest regard for the feelings and desires of his parents. The utmost care must be taken not to hurt them verbally or in any other way. குறிப்பாக, if they are old, we must be careful to meet their demands and continue to treat them fairly and respectfully. As Allah Almighty says in the Qur’an, If either of them or both reach old age in your presence, do not sayUffto them and do not rebuff them, and speak to them with the utmost respect. And lower your wing humbly for them, with mercy, and pray, “என் கடவுளே! Have mercy on them both, the way they nursed me when I was young.” [Quran Al-Isra’: 23-24]

A Few More Words…

Pray for your parents. Hug your mother, talk to your father. Sit with them and ask them if they need anything. Have you done that recently? When was the last time you took them out? When did you last make அவர்களுக்கு smile?

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

கட்டுரை மூலம்- ஆைல- முஸ்லிம் குடும்ப இதழ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு