நோன்பின் பலன்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

அபூ ஹுரைராவின் அதிகாரத்தின் பேரில் (அல்லாஹ் அவரைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையட்டும்) from the Prophet (ﷺ), யார் சொன்னார்கள்:

‘Allah (mighty and sublime be He) என்கிறார்: Fasting is Mine and it is I who give reward for it. [A man] gives up his intimate desires, his food and his drink for my sake. Fasting is like a shield, and he who fasts has two joys: a joy when he breaks his fast and a joy when he meets his Lord. The change in the breath of the mouth of him who fasts is better in Allah’s estimation than the smell of musk.

(புகாரி )

Fasting is one of the most beautiful acts of worship we do for the sake of Allah, because not only is there abundant reward from Allah SWT for this, but it helps us to be better Believers by restraining us and holding our characters in check.

Those who do not abandon vain talk or ill speech or actions while fasting have entirely missed the pointyou must observe the best of character while fasting, or you get nothing from the fasting except hunger and thirst.

Sahl ibn Sa’ad reported that the Prophet (ﷺ) கூறினார்:

‘Indeed there is a gate of Paradise called ar-Rayyan. On the day of Resurrection those who fast will enter through it; no one enters it except for them, and when they have entered, it is closed so that no one enters it, so when the last of them enters it, it is closed, and whoever enters it drinks, and whoever drinks never becomes thirsty.’ [Ibn Khuzaymah. உண்மையானது]

Fasting is also a shield from the fire:

Fasting is a shield with which a servant protects himself from the Fire. [அஹ்மத். உண்மையானது]

On the Day of Judgement, fasting will say: ‘O My Lord I prevented him from food an desires so accept my intercession for him.’ “[அஹ்மத், al-Hakim and Abu Nu’aym. ஹசன்]

May Allah SWT make us from amongst those who fast the obligatory and optional fasts for His Sake and His Sake alone and may Allah SWT help discipline our characters during this month of Ramadan ameen.

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

Have your most productive Ramadan ever with our FREE guide: ’30 Days of Mercy: How To Have Your Most Rewarding Ramadan Everwhich includes a 30 day calendar style guide containing duas, recipes, tips for worship etc PLUS you get weekly checklists and the 99 அல்லாஹ்வின் பெயர்கள்!

Simply go to: http://bit.ly/RamadanGuide

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு