மனைவி மற்றும் குழந்தைகளுடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : Extracted from the book, “Having Fun the Halal Way: Entertainment in Islam” pp. 67-69, (IIPH, 2011) மூலம் Abu Muawiyah Ismail Kamdar

There is no form of relaxation and fun more rewarding in both the worlds than that of spending time with one’s family. The Prophet’s encouragement of this can be found in many hadiths mentioning that he played, joked and raced with his wives. They would tell him stories, and he would play with the children and make them laugh. நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) was a role model as a family man. உண்மையில், it would take an entire book to discuss the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) as a role model within the family.

Spending time with one’s family and having fun together is a major factor in keeping the family united and close. It develops trust and love for each other and brings peace to the household. True Muslims find peace and enjoyment at home with their own families and do not need to escape from them to be entertained. It is this family unity that has been lost in the modern age, when each member of the family lives a separate life. வருத்தமாக, although the members of a family may live under one roof, they may not even meet to share a meal together. If we are to revive the unity of our families, we must revive the concept of family time.

The following are some hadiths that shed light on the importance of and reward for spending time with one’s family:

 • நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “Any act devoid of the remembrance of Allah is void except four: shooting, training a horse, playing with one’s family and swimming. » (Recorded by Bayhaqi and at-Tabarâni with a good chain of narrators)
 • ‘Â’ishah (May Allah be pleased with her) narrated that while she was on a journey with the Messenger of Allah, she had a race with the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) and won. பின்னர், after she had gained some weight, she again had a race with him, and he won. அவன் சொன்னான், “This is for that.” (A sound hadith recorded by Abu Dâwood)
 • நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “When a Muslim spends something on his family, intending to receive Allah’s reward, it is regarded as charity for him.” (புகாரி)

The time that married couples spend together also falls into this category. Besides spending time with the children, it is important that spouses spend time with each other, enjoying each other’s company and increasing their love for each other. Sex, including foreplay, is an important ingredient for a happy married life; it is also an act for which one is rewarded. One of the best forms of permissible entertainment is for spouses to enjoy each other physically. The only specific prohibitions between a husband and wife are anal sex and sex during a woman’s menstrual period and post-natal period. Anything else that spouses do to satisfy each other is permissible, but it is forbidden for the husband or the wife to discuss their sexual relations with others.

The following are some important hadiths regarding spousal relationships:

 • நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “You shall be rewarded for every deed that you perform solely for Allah’s pleasure, even if that deed is putting something in the mouth of your wife.” (புகாரி)
 • நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) once told a young Companion who married an older, previously-married woman, “Why haven’t you married a virgin who would have played with you, and you would have played with her?” (புகாரி)
 • நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “Every tasbeeh [saying subhân Allâh (glory be to Allah)] is charity; every takbeer [saying Allâhu Akbar (Allah is the Greatest)] is charity, every tamheed [saying alhamdulillâh (all praise is for Allah)] is charity, every tahleel [saying lâ ilâha illâ Allâh (there is no God but Allah)] is charity, enjoining what is good is charity, forbidding what is evil is charity and in your sexual act is charity. The Companions asked: Oh Messenger of Allah! How can one of us get rewarded for fulfilling his desires? நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) பதிலளித்தார், “Do you not see that you are sinning and are punished if you fulfil it in a Harâm manner? இதேபோல், you get rewarded for fulfilling it in a Halâl manner.” (முஸ்லிம்)

_______________________________________
ஆதாரம் : Extracted from the book, “Having Fun the Halal Way: Entertainment in Islam” pp. 67-69, (IIPH, 2011) மூலம் Abu Muawiyah Ismail Kamdar

3 கருத்துகள் to Spending time with spouse and children

 1. I thought this article was more to do with what kind of family entertainment is Halal and Haram.. Doesn’t really fulfill the purpose.. Its also wrong to say that Prophet peace be upon him, who himself married an older women, was of the opinion that young men can’t marry older women. The Hadith is used in the wrong contestWhat if some one who has already married an older women and reads this? Why do you have to put doubts in ppl’s mind? ஜஸாக்கல்லாஹ்…

 2. BrotherAzeem

  My Question is regarding the following

  “நபி (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “You shall be rewarded for every deed that you perform solely for Allah’s pleasure, even if that deed is putting something in the mouth of your wife.” (புகாரி)”

  Bearing in mind Foreplay was discussed, is it safe to assume he was referring to endorsing oral pleasure?

  • எஸ்.எம்

   அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் சகோதரர்,

   The hadith refers to any good deed one does for his wife. And more specifically ‘putting something in mouth’ refers to food in this context.

   அல்லாஹ் மிக அறிந்தவன்.

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு