மகிழ்ச்சியான திருமணப் பகுதிக்கான படிகள் 2

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Rubina Siddiqi

ஆதாரம்: www.habibihalaqas.org

It is He who created you from a single person, and made from his mate of like nature, in order that he might dwell with her (in love) – Al-A’raf: 189

All marriages have their ups and downsbut seeking Allah’s help (subhana wa ta’ala) and making dua at times of distress for every issue helps sort out the problems most effectively.

Role of our Deen:

We should try our level best to make our faith/Deen a priority in our lives. Let it be the foundation on which you build your life together. பராக்கா (ஆசீர்வாதங்கள்) this will bring in your life will be obvious to experience and witness, இன்ஷா அல்லாஹ். Strong Iman and Taqwa should be an important part of a healthy marriage. Our Faith is not just a religion but it is complete guidance regarding how we should live our lives. As individual Muslims, you and your spouse maybe on different “wavelengths”; meaning you may see things somewhat differently in matter where there is room for disagreement. Take this as an opportunity to grow together in the deen and do Islamic things together. Simple acts of praying together, attending halaqas together, or reading the Quran and discussing its meaning will not only help strengthen your faith in Islam, but will also become a common thread that will bind you together. The beauty of Islam is that every minor and major thing has been made very clear. A couple will find a clear perspective regarding the different issues in their marriage, be it their rights, கடமைகள், responsibilities etc.

Ibn Umar (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) relates that the Holy Prophet sal Allahu alayhi wasallam said: ‘Everyone of you is a protector and guardian of his immediate charge and is responsible for the actions of those persons who are committed to his charge. A ruler is also a steward, a man is a steward in respect of his family members of his house, and a woman is a steward in respect of her husband’s house and children. In short every one of you is a steward and accountable for those who are placed under his care.’ (புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்)

Be a Friend to each other :

This is a simple yet important aspect of marriage. Do things that you enjoy together as a couple. Try to show enthusiasm for each other’s likes and hobbies. Joke around with your spouse as this lightens the atmosphere at home. Share your laughter with each other.

ஆயிஷா கூறினார், உம்முல் முஃமினின்: while she was on a journey along with the Apostle of Allah salAllahu aleyhi wasallam: நான் அவருடன் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டேன் (நபி) நான் அவரை என் காலில் விஞ்சினேன். நான் சதைப்பற்றாக மாறியதும், (மீண்டும்) நான் அவருடன் பந்தயத்தில் ஈடுபட்டேன் (நபி) மேலும் அவர் என்னை விஞ்சினார். அவன் சொன்னான்: இது அந்த மிஞ்சுதலுக்காக. – Sunan Abu Dawood – நூல் 14, எண் 2572
It is also necessary to take time out for each other when you can talk about everything and nothing. Take a trip down memory lane whether you have been married for a year or 20 ஆண்டுகள். Remind yourselves of the good times spent together and look back on how you have grown together as individuals and as a couple in your marriage.

Grass is Greener on the other side:

In this era of social networking we are constantly bombarded with images of happy and perfect lives of others. Never compare your spouse or your married life to that of others. Be thankful to Allah subahana wa ta’la for what he has blessed you with.

Abu Hurayrah radi Allahu ahnu narrated that Allah’s messenger sal Allahu aleyhi wasallam said ”Beware of envy as it devours good deeds just as fire devours fuel.” – முஸ்லிம்
It is easy to get frustrated if we start comparing our lives with the perfect families we see and start feeling unsatisfied in the imperfections of our marriage. Remember your knowledge is limited to the reality of your life and not that of others. It is always better to focus on the fact that perfection of your marriage lies in your hands. Always give Shukr for what you have and do Sabr for what you don’t.

I conclude by saying that in the end the main thing to remember and incorporate into our lives in every relationship is that we should try our level best to give it it’s due. Do not let minor things become big issues, and always be aware of the fact that this may be our last chance to rectify our mistakes. Learn to give unconditional love and respect to the important people in your lives before it is too late.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை-ஹபீபி ஹலக்காஸ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு