குழந்தைகளுக்கு ஐந்து தூண்களை கற்பித்தல்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Aisha Al Hajjar

ஆதாரம்: www.saudilife.net

தீன் கற்பித்தல் (மதம்) நம் குழந்தைகளுக்கு அனைத்து பெற்றோர் மீதும் ஒரு பெரிய கடமை உள்ளது. மலோச்சியோ இந்த உலகில் மிகவும் அசிங்கமான விஷயம், முஸ்லீம் குழந்தைகள் சலாத்தின் அசைவுகளைப் பின்பற்றத் தொடங்குகிறார்கள் (தினசரி பிரார்த்தனை) அவர்கள் ஒரு வார்த்தை பேசுவதற்கு நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே, let alone understand its significance or recite surats (verses of Qur’an),masha’Allah. உண்மையாக, as soon as they are able to crawl (9 அல்லது 10 months old), children of practicing Muslims will typically attempt to make sujoud (prostration) when they hear, "Allahu Akhbar (meaning Allah is the Greatest, the opening phrase of the daily salat),” or see the prayer rug put down.

As they begin to master speech (around 2) we can begin focus on teaching surats and the words of worship that should accompany their prayer movements. இந்த வழியில், they learn the steps needed to fulfill this important pillar of Islam: performing their five daily salat, long before it is incumbent upon them, இன்ஷா அல்லாஹ்.

உண்மையாக, memorizing the five pillars of Islam is an important part of learning the religion for all Muslims, regardless if they are raised in the தீன் or revert to it at a later age. But we must do more than just teach the rote memorization of the list:

  • Shahada (the testimony in the belief in just one God, இறைவன்)
  • Salat (the five daily prayers)
  • Zakat (obligatory charity)
  • Sawm (fasting during Ramadan)
  • Hajj (at least once in a lifetime pilgrimage to Mekkah for religious worship)

It’s important that parents model these pillars in order for our children to begin to understand their meaning and how they apply to their daily lives, இன்ஷா அல்லாஹ்.

Shahada is easily memorized but probably the most difficult to model. Since it is a belief rather than a physical act, parents must discuss with children that it is to Allah who we turn to for help and that it is HE alone that we worship. It will take time for children to truly be cognizant of this concept (school age or preteen) but the dialogue can begin from an early age, இன்ஷா அல்லாஹ்.

As we are in the blessed month of Ramadan, young children are observing adults fasting and they begin to sense the anticipation of breaking fast as Maghrib prayer time draws near. Many children begin to look forward to their first Ramadan fast and often times practice fasting before it becomes incumbent upon them. Some will begin by fasting half days or even starting full fasting at an early age, masha’Allah. By modeling Ramadan fasting with joy, அன்பு, and fear of Allah, we are instilling yet another important pillar of Islam: sawm (உண்ணாவிரதம்) during Ramadan. Whether or not parents observe, the fast coupled with how they convey their feelings and reasons for it will make a difference in the child’s perception of this purifying act of worship.

Just as children begin to explore the easy to observe physical aspects of salat மற்றும் sawm சிறு வயதிலேயே, they also have the capacity to learn about another pillar: ஜகாத் (தொண்டு). This is less applicable to children since it refers to an obligatory payment of charity based on wealth retained over a specific time period. எனினும், a related act of worship that can be shared by children is சதகா (voluntary charity).

Narrated Abdullah ibn Mu’awiyah al-Ghadiri: AbuDawud said: I read in a document possessed by Abdullah ibn Salim at Hims: Abdullah ibn Mu’awiyah al-Ghadiri reported the Prophet (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) என கூறினர்: He who performs three things will have the taste of the faith. (அவர்கள்:) One who worships Allah alone and one believes that there is no god but Allah; and one who pays the zakat on his property agreeably every year. One should not give an aged animal, nor one suffering from itch or ailing, and one most condemned, but one should give animals of medium quality, க்கான Allah did not demand from you the best of your animals, nor did He command you to give the animals of worst quality.

Children can be encouraged to donate outgrown clothing, unused toys, and other belongings as soon as they are old enough to understand the concept of giving (around 4). They should be involved in selecting which items to give and should be taught to part with items of their own personal property that are still in good condition, rather than using charity as a way to dump broken or unwanted items. They can also give a portion of any cash they may have, whether it be money they have earned or were given as a gift.

Making pilgrimage during the month of Hajj is an act of worship that should be performed when the child is old enough to fully understand each step and its significance (puberty). எனினும், younger children can begin to watch the event on television and if feasible, can even make the trip before they are old enough for it to “count.”

வெளிப்படையாக, the five pillars of Islam is just the tip of the iceberg. Muslim parents have many obligations towards their children with regards to teaching தீன். But the most important thing to remember is that our children are mirrors of our actions. Whatever we model for them is typically what we will see reflected back, especially in the formative years.

Allah truly has trusted parents with a huge responsibility for their children. Surely this is a huge test. But with every hardship comes ease and few things are sweeter than the rewards of witnessing a 10-month-old making sujood or engaging in deep philosophical discussions about தீன் with a teenager, masha’Allah.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை- Saudi Life – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு