திருமண மகிழ்ச்சியின் மீது பாவங்களின் சாபம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

The Curse of Sins Upon Marital Happiness

There is no doubt that sins bring misery, disaster, மனச்சோர்வு, darkness of expression, hardness of heart, and turn happiness to sorrow and love to hatred Some Scholars said: “If I disobey Allah I can feel the consequences of my sins on my wife’s and horse’s behaviour.

Ibn al-Qayyim said: Sins have disgusting effects, which damage the heart and the body in this world and the Hereafter, and which Allah Alone knows fully. It deprives one of knowledge, because knowledge is a light, which Allah puts into the heart of a believer, but the sins extinguish that light. A sinner finds himself alone and separated from Allah . He may have the pleasure of the world at his feet, but still feels deprived of any spiritual joy and pleasure. Because of his sins, he is far from happy and his heart is dead. A dead man feels no pain Therefore, a wise man is he who abandons his sins.

இபின் அல் கயீம்: “Al-Jawaab al-kaafi Liman Saala Ant ad-Dawaa ‘ash-Shafim

மேலும், a sinner finds himself isolated and a stranger among his friends, especially the righteous ones. The more isolated he gets the more he feels cut off from them and from their help. Worse, he starts getting close to the followers of Satan, may Allah curse him, as he hides himself from the party of Allah. This isolation grows and the sinner loses his temper and falls out with his wife, children and relatives. He starts feeling lonely and alienated. All his goals become difficult to achieve. The doors are closed in his face whenever he intends to accomplish a job. மறுபுறம், whoever fears Allah and keeps his duty to Him, He will make a way for him to get out from every difficulty. Allah often provides a solution in the most unexpected ways or from the most unexpected quarters. But whoever abandons Taqwa’ (இந்த குர்ஆனை நம்புவதும் இல்லை, அதன் போதனைகளின்படி செயல்படுவதும் இல்லை), Allah will make things difficult for him A sinner finds and feels real darkness in his heart similar to the darkest night. The gloom of a sin for the heart is like darkness for the eye. Obedience to Allah is a light and disobedience and sin is like darkness. The more this darkness intensifies, the more confused the sinner becomes. அவர், பிறகு, becomes unaware and falls victim to innovation (Bida’) and misguidance. He becomes like a blind man walking alone in a dark night. Worse than that, this darkness grows until it becomes visible in the eye, then it grows until it emerges on the face, which becomes dark.

Abdullah Ibn Abbas said: “A good deed reflects brightness in the face, a light in the heart, abundance in livelihood, strength in the body and love in peoples’ இதயங்கள். A sin reflects darkness on the face and heart, weakness in the body, scarcity in livelihood and hatred in peopleshearts.

மேலும், sins reduce a person’s life span and obliterate his or her fortune. Piety and righteousness increases one’s life span while impiety reduces it.

Among the sins which spread in our Muslim society:

Abandoning Salaat.

Abandoning Zakaat.

Failing to observe Hajj for those who can afford it.

Slander.

Drinking intoxicants and smoking.

Going out to markets wearing indecent clothes and without a male relative (Mahram).

Bringing up children in a Western education.

Watching filthy movies and listening to music.

Reading dirty magazines.

Allowing domestic servants and drivers to enter the house without reason.

Accompanying evil and corrupt people.

Neglecting and disobeying one’s husband.

These are but a few examples of sins which have become

prevalent in our society. எனவே, we have to fear Allah as much as we can,

as Allah says,

0 you who believe!Ward off from yourselves and your families a (நரகம்) fire whose fuel is men and stones

At Tahrim verse 6

______________________________________________________________________________

Taken from the book winning the heart of your wife.

நூலாசிரியர்: Ibraahim Ibn Saaleh al-Mahmud

5 கருத்துகள் to The Curse of Sins upon Marital Happiness

 1. Zaffar Khan

  I am amazed and shocked! Why do we have to present the darker side of everything, have you guys heard of ‘TAUBAand ‘Maghfirat’? Do you guys know that Allah (SW) is the most merciful and takes pride in his people’s ‘Taubaand then forgiving them? Do you guys know that during HAJJ all the women are walking around in the presence of men? Open your eyes, minds and hearts to the greatness of Allah and your face and heart will shine with the light of faith.

  • உமர்

   Are you saying we should continue sinning because we think Allah Subanahu’ta’ala will accept our repentance everytime? மூலம், the issue of freemixing in Hajj is an exception, not a justification to openly engage in it outside of that environment.

   I think your missing the point of the article completely. The author is pointing out the affect of sins on your soul. The more you sin, the more darkness will cover your heart and your ability to be pious.

   அல்லாஹ் கூறுகிறான், அபுசயீத் அல்-குத்ரி அறிவித்தார்! But on their hearts is the Ran (covering of sins and evil deeds) which they used to earn.” [Al-Mutafiffin 83:14]

   It has been reported by Imam Ahmad in Al-Musnad and Al-Tirmithi in Sunan that Abu Hurairah narrated that the Prophet of Allah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “When the believer commits sin, a black spot appears on his heart. If he repents and gives up that sin and seeks forgiveness, his heart will be polished. But if (the sin) அதிகரிக்கிறது, (the black spot) அதிகரிக்கிறது. That is the raan which Allah mentions in His Book: ‘Nay! But on their hearts is the Raan (covering of sins and evil deeds) which they used to earn’ .” Al-Tirmithi said that it is sahih (உண்மையான).

 2. உமர்

  Are you saying we should continue sinning because we think Allah Subanahu’ta’ala will accept our repentance everytime? மூலம், the issue of freemixing in Hajj is an exception, not a justification to openly engage in it outside of that environment.

  I think your missing the point of the article completely. The author is pointing out the affect of sins on your soul. The more you sin, the more darkness will cover your heart and your ability to be pious.

  அல்லாஹ் கூறுகிறான், அபுசயீத் அல்-குத்ரி அறிவித்தார்! But on their hearts is the Ran (covering of sins and evil deeds) which they used to earn.” [Al-Mutafiffin 83:14]

  It has been reported by Imam Ahmad in Al-Musnad and Al-Tirmithi in Sunan that Abu Hurairah narrated that the Prophet of Allah (சமாதானம் உன்னோடு இருப்பதாக) கூறினார், “When the believer commits sin, a black spot appears on his heart. If he repents and gives up that sin and seeks forgiveness, his heart will be polished. But if (the sin) அதிகரிக்கிறது, (the black spot) அதிகரிக்கிறது. That is the raan which Allah mentions in His Book: ‘Nay! But on their hearts is the Raan (covering of sins and evil deeds) which they used to earn’ .” Al-Tirmithi said that it is sahih (உண்மையான).

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு