ஹராம் செல்வத்தின் தீமை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ஆதாரம்: தூய திருமணம்

Ibn Mas’ood RA narrates that the Prophet SAW said, “A slave (அல்லாஹ்வின்) who acquires haraam wealth and gives charity from it, it is not accepted from him. If he spends from it, he does not have any blessing (barakah) in it. If he leaves it behind him (அதாவது. he dies) it will be a means of taking him to the fire (of Hell). உண்மையாக, Allah does not wipe out evil deed with evil deed; ஆதாரத்திற்கு islamqa.com ஐ சரிபார்க்கவும், He wipes out evil deed with good deed. உண்மையில், the repulsive does not wipe out the repulsive.” (முஸ்னத் அஹ்மத் |)

The explanation behind this hadith is that Allah SWT in all His Majesty and Glory doesn’t wipe out an evil deed with evil, and therefore any charity you give out of haram wealth will be rejected.

This is a stern warning to those who mistakenly believe they can wipe their sins away by paying into charity from wealth acquired in a haram manner.

Examples of haram wealth can means eating interest, stealing, selling alcohol/drugs, overly inflating prices, cheating in weights and measures, lying and cheating people out of money, entertaining people by impermissible music or dancing, astrology or anything else which goes against the teachings of our deen.

May Allah SWT protect us against this evil ameen.

தூய திருமணம் – மேலும் நரகவாசிகளின் சாறு அவர்களுக்குக் குடிக்கக் கொடுக்கப்படும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு