பாலியல் ஆரோக்கியத்தின் முக்கியத்துவம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

Sexual health is still very much a taboo subject in most Muslim households as we are never encouraged to speak about this matter. It is considered to be both ‘shameful’ and ‘embarrassing’ to mention sexual health in any context, however nothing could be further from the truth. Islam is a very practical religion and understands that Allah SWT has created us and our various organs for a purpose. It is our responsibility to make sure they are taken care of and that we seek medical guidance when things go wrong.

As you already know, Islam forbids any type of sexual contact with anyone other than your spouse, which is one of the reasons why it is recommended that we marry as early as possible to prevent fitna and also the spread of disease like Sexually Transmitted Diseases (STD’s) including Aids and HIV.

But what happens when personal issues come up after marriage? You are unlikely to tell anyone and as a result will suffer in silence, hoping the problem will go away. This is probably more applicable to women than it is to menthey tend to keep quiet if they have problems with their intimate health, and are unlikely to discuss this with their spouses let alone Doctors. The stark reality is that these issues are unlikely to go away and will only get worse, meaning serious consequences for your health in the future.

You may have heard that thousands of women die needlessly each year from cervical cancer – and all because they fail to have a smear test which could easily pick up a change in the cells of the cervix (the top of the womb).

Sadly, this problem is rife in the Muslim community where women are dying from gynaecological cancers because they feel ashamed talking to their Doctor if they spot something abnormal.

Shame or hayya is something all Muslims should have, but not at the expense of your health. And this goes for brothers too, who are vulnerable to testicular and prostate cancer. மேலும், because they don’t report abnormal symptoms until it’s too late, many die as a result.

முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி 2009, 2,209 men in the UK were diagnosed with testicular cancer, while an astonishing 40,841 men were diagnosed with prostate cancer. Prostate cancer accounts for 12% of all cancer deaths in the UK – and this is something we urgently need to highlight in the Muslim community.

You may be reading this thinking that dying from cancer just because you failed to act is a little extreme and not applicable to everyone. எனினும், it’s not JUST cancer that can kill you. Leaving sexual health problems unchecked can lead to all sorts of problems such as infertility and impotency – both of which can kill your emotional wellbeing.

In women, never ignore any of the following symptoms and always seek medical advice if you have:

A change in your monthly cycle

Genital itching, bleeding or change in appearance

Dark spots appearing (can be a sign of melanoma which is a type of skin cancer)

Pain and cramping not related to your period

Bloating on a persistent basis (can be a sign of ovarian cancer)

Lumps, lesions or change in the texture of your skin

Abnormal discharge or bleeding

Pain during intercourse

Loss of bladder control

Changes to your bowel or bladder habits

Pain when passing urine

Pelvic and/or abdominal pain

Intimate moles which change shape or colour or start to itch/bleed

Lumps or swelling in the armpit or breasts

Discharge/bleeding from breasts not related to breastfeeding

Change in texture of skin in breasts

In men, never ignore the following symptoms and always seek medical advice if you have:

A dull ache or sharp pain in your testicles or scrotum, which may come and go

A feeling of heaviness in your scrotum

A dull ache in your lower abdomen (stomach area)

A sudden collection of fluid in your scrotum

Lumps or swellings of any kind in your genital area

Rashes, itching or bleeding of any kind

Sudden twisting of the scrotum (painful and needs urgent medical attention)

Pain in the groin or dull aches here

Problems with urination including urgency, not emptying bladder fully, pain or frequent urination

நிச்சயமாக, the above symptoms are only a guideline and you should be familiar enough with your body to know what’s normal and what’s not. It’s vital you seek medical help as early as you possibly can – not only could it save your life, but it can save the need for drastic procedures such as hysterectomies (removing the womb), removing the bladder, breasts, testes or other parts of the body that can leave you disfigured and scarred for life.

Infertility is a common problem which can be treated in some cases where the problems are picked up early. Save yourself the heartache of never being able to have children by having any issues addressed as soon as possible.

And remember, there is no shame in front of a Doctor who can potentially save your life. புரிகிறது, sisters in particular will avoid seeing male Doctors, but you have to remember that Allah SWT places the preservation of life over and above the concept of shame – so if a female doctor is unavailable upon request, you should either go private if you can afford to or see whoever is available if you cannot. And Allah SWT knows best.

 

Written by the Girl In The Black Hijaab

6 கருத்துகள் to The Importance of Sexual Health

  1. ஆயிஷா

    சலாம், I was married and had problems because my husband never wanted to fulfill my needs in the bedroom, i satisfied him when he needed as a dutiful wife should, but when I wanted intimacy he would say you are a hungry hoar and refuse me. He said he was a good salafi husband, but he refused to take care of any of my needs.

    • @Ayesha, I know you posted this earlier but still want to know how is the situation as of now. Is it the same? or the situation has eased for you. The only solution is that if the torturing of your husband is continuing you can ask for divorce and marry someone else who will take care of you as you require because this option is better than bearing the same torture and one day you will get fed up with all this and follow your heart to haraam things against your husband and the society and you are understanding what i am saying. So do it in a legal way. கவனித்துக்கொள்.

  2. Zameer ahmed

    ALLAHHU AKBAR…. it is very important matter of health, muslim men and women must and should need to be understand this above mentioned points, this message need to be reach our all ummahJazakumulahi khaeran

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு