துணைவர்கள் மற்றும் ஆடைகள் உவமை

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல : ilmfruits.com
By AmatulWadood

பிஸ்மில்லாஹ்
அல்லாஹ் (எல்லாம் வல்ல) uses amazing parables in the Qur’an that strike fear, awe and amazement in the hearts of the believers. Throughout the Qur’an, அல்லாஹ் (எல்லாம் வல்ல) draws parables for us to convey the importance of certain topics, to extract lessons from them and so that we may ponder and reflect over them. We hear many times of the examples of the hypocrites, the mushrikeen (pagans) and the believers. But there is one parable that Allah (எல்லாம் வல்ல) puts forth that increases the love and mercy between a husband and wife, and this parable is one of the most eloquent and striking in the Qur’an.

அல்லாஹ் (எல்லாம் வல்ல) describes the spousal relationship in Surah Al-Baqarah, when He says:

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ
மொழிபெயர்ப்பு: They are your garments and you are their garments. [சுரா குர்ஆன், வசனம் 187]

SubhanAllah, அல்லாஹ் (எல்லாம் வல்ல) compares the relationship between a husband and wife as clothing. அல்லாஹ் (எல்லாம் வல்ல) says that both the husband and wife are “libaas”, garments, for each other. This shows the equality that Allah places between spouses and how each partner has a role in the relationship.

Remember again that Allah (எல்லாம் வல்ல) puts parables in the Qur’an so that we may ponder, so let’s ponder on how a spouse compares to clothes:

  • Clothes are close to you, behind your clothes is your bare skin. A spouse is close to you in that manner, emotionally and physically.
  • Clothes protect your skin from the outside. A husband is the maintainer of his wife and the wife protects her husband’s home and property.
  • Clothes beautify you. A husband and wife compliment eachother, இந்த வாழ்க்கை மற்றும் அடுத்த.
  • Clothes are comfortable. When one is around their spouse, they feel at ease and their hearts are at rest. One can relax around their spouse and find comfort in them and their words when they are in difficulty.
  • Clothes hide and screen you. A husband and wife should not discuss each other’s faults to the outside or complain to others about their spouse.

SubhanAllah, indeed our Lord is Ar-Ra’oof (the extremely Compassionate) for placing this tranquility between spouses. As Ibn Kathir says in his tafseer of Surah Room: If Allah had made all of Adam’s progeny male, and created the females from another kind, such as from Jinn or animals, there would never have been harmony between them and their spouses. There would have been revulsion if the spouses had been from a different kind. Out of Allah’s perfect mercy He made their wives from their own kind, and created love and kindness between them. For a man stays with a woman because he loves her, or because he feels compassion towards her if they have a child together, or because she needs him to take care of her, மற்றும் பல.

Many may feel embarrassed that this verse is mentioned in the Qur’an, but subhanAllah, this is just another beautiful example which shows that our deen is truly complete and that Allah have given us guidance through His Book for every aspect of our lives, and for this we should be thankful alhamdulillah.

This parable between a spouse and a garment is one of the many parables in the Qur’an that we should ponder and reflect over, and this is from the Ultimate Wisdom and Mercy of Allah (எல்லாம் வல்ல) that He explains His verses and signs to us in a manner that is most fitting to our intellect.

Wa lillahil hamd.

________________________________________
மூல : ilmfruits.com

1 கருத்து to The Parable of Spouses and Garments

  1. Semiat

    AlhamduliLlah & may Allah make us understand & act better on it. I have one of Sheikh Ismail Menk’s CDs in which he gave another descriptuon of the said verse. அவர்

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு