திக் அண்ட் தின் மூலம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: மரியம் அமீர்பிரஹிமி

ஆதாரம்: www.suhaibwebb.com

Every person has a different marriage experience and sometimes, it may turn sour. When words of divorce are spoken, it can often lead to incredibly painful emotions. In this narrative, a woman describes the way she grappled with her emotions through patience and prayer, and what she realized about her husband, and her marriage, in the end.

“Leave…Go away…I have no feelings towards you! I am just waiting for the right time to divorce you!”

These were the words my husband spoke to me which sliced through my heart like a dagger.

We had a beautiful relationship and two sweet kids… What made him say this? ஆம், life was not all too smooth. There had been many hitches… but did that lead to this?! I was shattered, my world shrunk, my soul constricted.

A thousand thoughts crossed my mind, searching for reasons, wanting answers… What he had said didn’t sound good enough. I was not convinced and I was not leaving. Anyway he had just threatened it, not actually divorced me. I didn’t have to leave. It was still my choice, and I chose to stay.

Over the days, I would ponder what caused this indifference. Not finding any answers, I would cry myself to sleep.

Meanwhile he was distant, uncompromising, never ever glancing towards me, so lost in his own devices. In a different world.

Days turned to weeks then to months and then years. I held on, reproached him, approached him, pleaded, distanced myself, shut out all emotions, prayed, lived mechanically.

Slowly the answers tumbled out: “It’s not you, it’s me. I’m in deep trouble, something which I can’t even discuss, something from which there’s no way out, at least from where I see it… I want you to be safe, the kids to be safe and happy and live.”

In the dead of the night, turning in prayer to his Lord, he would plant a kiss on my forehead not knowing I was aware, awake, that his every waking moment would stir me. He wanted me there as much as he wanted me to go away. But he could not think of any better solution. He felt there was no way out. Where he was headed towards seemed to be a one-way road.

Then it dawned so clear—this was the truth behind the facade. He actually loved me, loved the kids more than I could even imagine. So much so that he was willing to separate himself from us for our safety, our happiness, our lives. He knew I would not leave him, not abandon him out of fear, and hence chose to distance me, separate me.

AlhamdulilLah (இறைவனுக்கு புகழ் சேரட்டும்) my Lord is He who has power over all things.

I stayed on, held on, நீங்கள் (பிரார்த்தனை) kept me going. AlhamdulilLah I got to experience that unflinching love, that selfless love of my hubby. I did not know what a marriage was when I got married. From my better half, I learned that it was all about taking responsibility and putting family first, against all odds.”

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை-Suahib Webb – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

1 கருத்து to Through Thick And Thin

  1. In a marriage in which there are no kids, your focus is not on saving the kids, because you don’t have them. What then would be a driving force, not to walk away from an verbally abusive relationship, name calling, indifference. We all make mistakes, but holding onto something that is destroying you as a person inside your soul is a mighty challenge. Co-dependancy or plain stupidity?

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு