நேரம், லவ், உறவுகள் பாராட்டுதலும் ஊக்கப்படுத்தியது

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல: www.habibihalaqas.org

ஆசிரியர்: Bint Mohib

What is love? நான் பதின்பருவத்தில் இருந்தபோது இது அனைவருக்கும் பிடித்த தலைப்பு என்று தோன்றியது. I even had a shiny purple diary in which I would meticulously write down every quote on love that I would come across. Such was the obsession with “love”, the curiosity cum fantasy. The quotes I would relate to most would then go up as my “nickname”s on MSN Messenger, the Facebook-statuses of the time.

Much further back in time, when I was a kid, my mom would shoo me away while she watched The Bold and the Beautiful; I still managed to sneak some glimpses though, intrigued. However I was allowed to watch the stories of the likes of Cinderella, Ariel and Jasmine over and over again, until I had the plots memorized (to date!). That was my TV- நேரம். In my playing time, I’d make my Barbies go on dates with Ken. Astaghfirullah! சொல்ல வேண்டும் என்றில்லை, my pre- to mid-teen years were filled with music, movies and books with romantic love as the predominant theme.

When Allah guided me, அல்ஹம்துலில்லாஹ், I put a stop to all this. But little did I know that, even after several years of mostly abstinence, the ideas and images that had been exposed to me all those years would come back to haunt me. I found this out when I got married.

I have been married for almost a year-and-a-half, so I guess I can only advise the newly-weds or to-be-weds.

திருமண, I’ve learnt, is in the beginning full of shockers and heart-breakers – என்றால், like me, your expectations are based on the definition of love portrayed by popular culture. In retrospect, these heart-breakers were like speed-breakersevery so often, it was vital for me to slow down, நிறுத்தத்தில், and reflect for a moment what this love thing was really about, forcibly putting all preconceived notions aside.

Though he was certainly a prince, my husband sometimes disappointed me by not promising me the stars or breaking out into Shakespearean verse. Instead he won my heart in a million ways, by little, everyday actions that demonstrated great consideration, care and love.

And that is the Sunnah of the Prophet sall Allahu ’alayhi wa sallam, அது அல்ல? We don’t find him picking out desert roses for his wives or buying them boxes of dates; அதற்கு பதிலாக, we find him wiping the tears of Safiyyah radiyAllahu ’anhaa, racing with ’Aa’ishah radiyAllahu ’anhaa, and refraining from having honey lest his wives dislike the smell that would emanate from his mouth.

That is love.

But if you are anything like me, you need to be shown a dozen warning signs or so before treading the marital path.

WARNING!!!

SOME CONCEPTS OF LOVE ARE HAZARDOUS TO HEART

If you are getting married soon or are newly-married, please do yourself (and your husband) a favour by throwing the following expectations out of your head immediately! I know they sound lovely and incredibly romantic, and they may even happen at times, ஆனால் இல்லை, not all the time:

Expecting him to say, or act in accordance to, words such as “I’d die for you” or “I’d do anything for you”

உண்மையில், it doesn’t happen like that. There will be times when he may portray that and you’ll feel nothing short of fairy-tale bliss. But there will also be times when he’s lazy or not in the mood of doing something. Don’t break your heart over it, bitterly accusing, “I thought you loved me”. Of course he loves you, but he’s not your slave.

Expecting him to be “into” you 24/7

You’re his wife, not his crush. He has already attained you, so he will not always follow you around like a puppy-dog, trying to woo you. ஆம், we all want to be pursued because it makes us feel wanted and special. But if he doesn’t do it like in the movies, it’s because you’re married and halaal for each other, and there’s no force of Shaytaan between you trying to make you irresistibly gravitate towards each other. தற்போது, once you’re married, Shaytaan’s top focus is to try to bring discord between the hearts of husband and wife, so beware of that; may Allah protect us all.

Expecting that your clothing/beauty alone will dazzle him

We’ve all seen those scenes in movies where a beautiful woman appears and she is highlighted from bottom to top in slow-motion, apparently through the eyes of the man whose expression denotes total jaw-dropping awe, while appropriate music plays in the background. Beautify yourselves, ஆம், but don’t concentrate your efforts on that alone, nor expect a mesmerized man every time! I don’t mean to sound cliché, but there really does come a time where your demeanor and inner beauty are attractive in a way that no amount of makeup or dressing up can induce.

Expecting him to want to be with you 24/7

This was one of those things upon which my husband and I argued over, over and over again: நேரம். Having the messed-up romantic ideas that I had, I had believed that since he had decided to spend the rest of his life with me, he would want to spend every waking minute with me, not wanting to leave my side for even a moment, because being together was too good to be true. Sounds like something out of a song, அது இல்லை? சொல்ல வேண்டும் என்றில்லை, I would be sorely disappointed every time he would come home from work and switch on the laptop instead of hastening to make up for lost time together.

TIME

Don’t take it personally

If your husband does not immediately start spending time with you when he gets back from work, DO NOT take it personally; நான் செய்தேன், and found myself crying almost every night, wondering why he was not as keen and eager as I to spend some quality time. It’s not rocket-science, but it took me a long time to figure this out: It has nothing to do with love. A man indeed needs his downtime, or fire-gazing time, when he comes home from a long day at work. It’s called “fire-gazing” because that’s what our earliest ancestors amongst the male species used to do at the end of their day. இன்று, men do this in the form of watching TV, reading, or going on the internet. இது அவர்கள் பிரித்துப் பேசும் மனநிலையில் இல்லாத நேரம். உங்கள் மனிதனுக்கு குறைந்தபட்சம் கொடுங்கள் 30 நிமிடங்கள், அந்த நேரத்தில் வேறு ஏதாவது ஒன்றை நீங்கள் ஆக்கிரமிக்க முயற்சிக்கவும். அவர் இறுதியில் உங்களிடம் வருவார், மீண்டும் ஆற்றல் மற்றும் புத்துயிர் பெற்றது.

தேவை ஒருபோதும் வழங்கலுடன் பொருந்தாது…

உங்கள் கணவரின் நேரத்தை கோர வேண்டாம், "நீங்கள் என்னுடன் நேரத்தை செலவிட விரும்பவில்லை" போன்ற பழிபோடும் கருத்துக்களை வெளியிட வேண்டாம். இது அவருக்கு மட்டுமே அழுத்தம் கொடுக்கும், மேலும் அவர் அதை ஒரு இன்பத்தை விட ஒரு வேலையாகவே பார்ப்பார். “ஐ மிஸ் யூ” என்று சொல்வது பாதுகாப்பானது, இது ஒரு அழைப்பு மற்றும் ஒரு பாராட்டு, இது ஒருபோதும் தவறாக இருக்க முடியாது.

மீ-நேரம்

அவரது புத்தகத்தில், சரணடைந்த மனைவி, Laura Doyle says that it is imperative we take time out to practice self-care on a daily basis so that we are less likely to take our frustrations and (எதிர்மறை) energies out on our husbands. She instructs that we make two listsone for the things we have fun doing, and the other for the things that make us feel good after doing them. Subsequently, we should take time out to do three things from each list every daythis could be something as simple as having a lunch-date with our friends (வேடிக்கை) to reciting the Qur’an (feeling good afterwards). இறுதி விளைவாக: a happier, more vibrant you, who is more relaxed and more pleasant to be around.

BEHAVIORS THAT FOSTER LOVE AND INTIMACY

மரியாதை, மரியாதை, மரியாதை

Respect is as important to men as love is to women. If your man doesn’t feel respected in the relationship, நீங்கள் அவரது சிறந்த பக்கத்தை ஒருபோதும் பார்க்க மாட்டீர்கள், நீங்கள் ஏங்குகிற வழியில் அவர் உங்களை நேசிக்க மாட்டார். அவரை அவமதிப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு மனக் குறிப்பை உருவாக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இங்கே:

அவரை விமர்சிக்க வேண்டாம், அவர் அதற்கு தகுதியானவராக இருந்தாலும் கூட.

அவர் உணவுகளை தவறான இடத்தில் வைத்திருந்தாலும் அல்லது அவர் மீண்டும் வேலை முடிந்து வீட்டிற்கு வந்தாலும் சரி, அவரை எந்த வகையிலும் இழிவுபடுத்த எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். அவசரமாக தேவைப்பட்டால், பின்னர் பயனுள்ள முறையில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்; உங்கள் வாக்கியங்களைத் தொடங்குவதற்கு பதிலாக “நீங்கள் செய்யவில்லை…”இது குற்றம் சாட்டுவது போல் தெரிகிறது, “நான் உணர்கிறேன்” அல்லது “எனக்கு வேண்டும்” என்று தொடங்குங்கள்.

"சிறந்த" தீர்வுகளை வழங்க வேண்டாம்

அவருக்கு ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு இருந்தால், உங்கள் நிபுணர் ஆலோசனையை வழங்குவதை விட அவர் அதைக் கையாளட்டும். உடைந்த குழாய் இருந்தால், அதை சரிசெய்ய உங்கள் கணவர் முயற்சிக்கிறார், don’t call the plumber while there is already a capable man in the house.

Don’t doubt his decisions

When you show skepticism regarding his decisions, you indicate that you believe he is incapable of making smart choices. So even if he is about to do something you think is a totally bad idea, bite your lip and trust him to follow through with success. உங்களால் முடிந்தால், encourage him. That will be the icing on the cake. When he knows you have trust in his abilities, he will feel more confident, masculine, and be more efficient in his tasks than ever.

PRAISE AND ENCOURAGEMENT

Treat him like he’s your hero

The boy inside every man wants to be a superhero. Men have a natural instinct to take care of and protect their women. Tap into this instinct by seeking his help in things which you, as a damsel in distress (sorry for being dramatic), முடியாது (or don’t want to) do yourself. After he has “rescued” you from your distress, make sure to actively show him your admiration and approval. This will make him feel good about himself and happily help you more in the future without you even asking.

Praise him with sincerity

Keenly observe your husband and praise him with anything that makes you proud of or impressed by him, பெரிய அல்லது சிறிய. This will encourage him to reinforce his good qualities. You can praise him on his effort to keep good ties with his extended family, his honesty in the workplace, or even his way of managing to find a shortcut to a new far-away place.

The magic word really is a magic word

If there’s any word that has kept my marriage soaring with the grace of Allah, it’s “thank you”. Don’t ever underestimate the power of this word. It is the simplest yet most effective word in a relationship. I purposely overdo it by throwing in a hug and a grin and a compliment alongside, because I know of the beautiful “repercussion”s. Be creative with gratitude and express it in as many forms as you can, as frequently as possible. Whether your husband has washed the dishes, got you a take-away meal on his way back from work, or filled up the water-bottles, go all out in expressing how much you appreciate it.

நம்புகிறாயோ இல்லையோ, one of a man’s primary concerns is making his wife happy. If you effectively communicate to him that you respect him, admire him, and that your happiness is a fruit of his (வெற்றிகரமான) முயற்சிகள், then there is no greater booster for love and intimacy than that. This is a special gift given by Allah, as He has taught us in this beautiful dua:

“எங்கள் இறைவா! Grant us from our wives and our offspring the comfort of our eyes, and make us an example for the righteous.”[Al-Furqan 25: 74]

மூல: www.habibihalaqas.org

4 கருத்துக்கள் to Time, லவ், உறவுகள் பாராட்டுதலும் ஊக்கப்படுத்தியது

  1. Tabassum Zafar

    Ma sha ALLAH beautiful most practical facts, does not look like a recently married person is writing this, so much experience in so little time that’s Allah’s gift to you.this will surely help the newly weds. who follow this advice In sha Allah.May Allah swt give you a most blessed and happy married life. அமீன்

  2. Subhanallah Its like you read my mind and live my life. Everything you have said i think about and feel also. Its great you posted this. I wanted to post on my blog but never had the guts to …. due to judgmental eyes. : lol:.
    But its true and subhanallah i have also been married 1 year and 6 மாதங்கள்! and i have learnt all of this and much much more.

    Really need to leave those silly love fantasies in your dreamsor for Jannah. No matter how good a man you marry he will always let you down in someway or the other. Thats life, and you will also let your spouse down. So be realistic about your expectations and be open minded.

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு