வாரத்தின் குறிப்பு: Look After Your Health

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

The Prophet SAW said:

“Verily your body has a right over you.” (Sahih Bukhari)

The Prophet SAW mentioned that there are two favours which most people take for grantedgood health and free time. Taking care of your health is a vital part of your life. Only Allah SWT knows what He has written for you, but regardless, you must look after your health so you worship Allah SWT properly.

How many times have you heard people complaining that they would pray if only their health was good, or their knees didn’t hurt in sujood or they can’t fast because of their poor health etc etc? Ill health only leads to excuses!

Good health is a blessing to those who have it – after all, ask those who do not have good health because of how they were born or through no fault of their own. Good health means eating a balanced diet, taking regular exercise, taking rest when you need it and getting enough sleep.

So make sincere dua that Allah gives you the ability to look after yourself properly and that you can use all of your senses and your limbs to worship Allah properly Insha’Allah.

தூய திருமணம்

….Where Practice Makes Perfect

Want to use this article on your website, blog or newsletter? You are welcome to reprint this information as long as you include the following information:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com – The World’s Largest Matrimonial Site For Practicing Muslims

Love this article? Learn more by signing up for our updates here:https://www.muslimmarriageguide.com

Or register with us to find half of your deen Insha’Allah by going to:www.PureMatrimony.com

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு