வாரத்தின் உதவிக்குறிப்பு: நல்ல பழக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான செய்முறை

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

Good intentions followed by making it a habit equal’s good action – simple. It really is, or so it should be. See the recipe below:

 

 

The Ingredients:

1) One Whole Sincere Intention

2) Bite Size Good Wholesome Actions (to start with)

3) An Ounce of Planning

4) Implementation

5) Plenty of Perseverance/Persistence

6) A Ton of Patience

7) Big Smile

 

The Recipe:

1) Start by making your intention – to become a better person and a servant of Allah (subhana wa ta’ala). Remember actions are judged by intention.

2) Choose a bite size action (*Note your list is relevant to you, your lifestyle and current habits. You could choose for example, waking up 15 minutes before Fajr to perform 2 rakats of Tahajjud prayer).

3) Take your bite size good action and work out a simple easy to follow plan. (If we take the above example, you may need an alarm clock, a family member, a friend, your spouse etc. to help wake you up)

4) Add implementation to your mixture of ‘good action’ and ‘planning’. In other words FOLLOW THROUGH!…daily!

Our Prophet Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) told us that the deeds most loved by Allah (subhana wa ta’ala) are those that are done regularly even though they may be few. [புகாரி]

5) Persevere with the mixture. It might be tough to stick to it daily, but you MUST persist. Perseverance and persistence is key to this recipe. It takes 3 weeks to form a habit. (*Note leaving this ingredient out will be very harmful to the success of your habit materialising).

6) Depending on how strong willed and patient you are as an individual, you will most likely need to add a ton of patience to the mixture.

Ibn ‘Abbas reported that the Messenger of Allah, அல்லாஹ் அவரை ஆசீர்வதித்து அமைதியை வழங்குவானாக, said to Ashajj ‘Abdu’l-Qays, “You have two qualities which Allah loves: forbearance and steadiness.” [முஸ்லிம்]

7) Finally add a big smile…..literally. This attempt of yours does not automatically give you permission to be grumpy. You might be trying this recipe out for the first time, possibly in secret (just you and Allah knowing about it), it’s important then that you maintain a smile at the beginning, throughout the process and long after it has been accomplished.

அல்லாஹ்வின் தூதர் (sal Allahu alaihi wa sallam) கூறினார்: “Do not abuse anyone, do not look down upon any good work, and when you speak to your brother, show him a cheerful face.” [Sunan of Abu-Dawood]

8) Pat yourself on the back, treat yourself and start again…with a different good habit of course.

If you follow this, it works out that in one year, you’ll acquire 17 new habits you didn’t have before! நீங்கள் செய்தால் 2 habits at a time, that’s 34 habits a year! சுப்ஹானல்லாஹ்.

 

 

1 கருத்து வாரத்தின் உதவிக்குறிப்புக்கு: நல்ல பழக்கங்களை உருவாக்குவதற்கான செய்முறை

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு