வாரத்தின் குறிப்பு- Be Clothed With Nobility

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

Imagine how terrifying the day of judgement will beon that day every mother will forget her child and every man shall be for himself and himself alone.

On this day Allah SWT will bring forth all you have done – the good and the bad and your final destination of either heaven or hell will also be decided. So what could be more perfect than to save yourself from that terrible day with the mercy of Salah and your love of the Qur’an?

Abu Huraira reported: நபி, peace and blessings be upon him, கூறினார், "The Quran will be brought on the Day of resurrection and it will say for its reciter: O Lord, decorate him. So he will be clothed with a crown of nobility. Then it will say: O Lord, give him more. So he will be clothed with a suit of nobility. Then it will say: O Lord, be pleased with him. So Allah will be pleased with him and He will say: Recite and rise up, be increased for every good verse.”(Tirmidhi)

When Allah is pleased with you, He will surely forgive you and admit you to paradise. Let us all be from among those who love the Qur’an and live and die by it so that Allah SWT may be pleased with us – ameen.

 

தூய திருமணம்

….Where Practice Makes Perfect

Want to use this article on your website, blog or newsletter? You are welcome to reprint this information as long as you include the following information:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com – The World’s Largest Matrimonial Site For Practicing Muslims

Love this article? Learn more by signing up for our updates here:http://purematrimony.com/blog

Or register with us to find half of your deen Insha’Allah by going to:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு