வாரத்தின் குறிப்பு- The Virtues of The Fajr Sunnah

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: தூய திருமணம்

ஆயிஷா(வெளியே) relates in an authentic hadith that the Prophet SAW said, “The two [sunna] cycles (rak`ats) of the morning prayer are better than the world and what it contains’’ [முஸ்லிம்]

Imam Nawawi confirmed that yes, performing these cycles (rak`ats) is better than the world and all of the things within it.

Can you imagine the blessings that this sunnah act carries! Subhan’Allah! The believers are truly blessed in a way that no one else could even begin to imagine!

Reading the two sunnahs is better than the world because the world will be destroyed in the end, so everything that you take for granted in this life will perish. எனினும், the reward of performing these two sunna cycles (rak`ats) will be repaid in abundance with Allah in the next life which is eternal.

This is why this is a highly stressed sunnah. According to the scholars, the two sunnahs MUST be prayed before the obligatory Fajr prayer – this is a confirmed sunnah, and some scholars have said these two sunnahs are actually wajib.

This is because this is a prayer that was rarely missed by the Messenger of Allah SAW, who regarded the pre-Fajr sunnah prayer to be “more beloved to me than the whole world.”

It’s important to note that the criteria for the validity of the two sunnahs is to pray them BEFORE fajr and NOT to miss them. Praying them AFTER the Fard prayer would count as a bidah. And Allah knows best.

May Allah SWT give us all the tawfeeq to offer this prayer to the best of our ability – ameen!

தூய திருமணம்

….Where Practice Makes Perfect

Want to use this article on your website, blog or newsletter? You are welcome to reprint this information as long as you include the following information:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com – The World’s Largest Matrimonial Site For Practicing Muslims

Love this article? Learn more by signing up for our updates here:http://purematrimony.com/blog

Or register with us to find half of your deen Insha’Allah by going to:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு