குறிப்புகள் பஜ்ர் எழுப்ப வேண்டும்

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: Umm Numayr

1. Remember you are doing it for the sake of Allah so remind yourself:If I am unable to be patient with standing in front of Allah in Salah in this life, where do I expect to find the patience to stand in front of your Lord on the Day of Judgment?”

2. Make duaDua is the weapon of a believer. So make a sincere dua just before you go to sleep to wake you up in time for fajr. என்னை நம்பு, even an alarm clock won’t do the job a beautiful dua does.

3. For yourselfThe early hours of the day are the best. Best time to start your day.

நபி (sallallaahu-alaihi-wasallam) கூறினார்:
“Shaytaan ties three knots on the crown of any one of you in your sleep. He says upon each knot that he ties: “You have a long night before you, therefore sleep”. But if you wake up and mention Allah, Most Exalted in remembrance one knot will be untied. If you then make ablution another knot will be undone. If you then proceed to pray the last knot will be disentangled. இவ்வாறு, you will feel in the morning energetic and in good spirits. Otherwise you will feel in a despicable state, lazy”.
[narrated by Maalik, புகாரியில், Muslim and Abu Dawood]

மேலும், Remember the rewards

Abu Musa (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) தகவல்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்,
“He who The observes Al-Bardan (அதாவது, Fajr and `Asr prayers) will enter Jannah.”
[அல்-புகாரி மற்றும் முஸ்லீம்].

Jundub bin Sufyan (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) தகவல்: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) கூறினார்,
“He who offers the dawn (பஜ்ர்) prayers will come under the Protection of Allah. O son of Adam! ஜாக்கிரதை, lest Allah should call you to account in any respect from (for withdrawing) His Protection.”[முஸ்லீம்].

Abu Zuhair `Umarah Ruwaibah (அவரை நிச்சயமாக மகிழ்ச்சி இருக்கலாம்) தகவல்: நான் அல்லாஹ்வின் தூதர் கேள்விப்பட்டேன் (ஸல்) என்று:
“He who performs Salat (பிரார்த்தனை) before the rising of the sun and before its setting, will not enter the Hell.”[முஸ்லீம்].

And the punishments

Bukhari and Muslim and An-Nasaaee related on the
authority of Ibn Mas’ud (radiallaahu-anhu) that he said:
The case of a man who slept all the night up to sunrise (without waking up for Fajr) was related to the Prophet (sallallaahu-alaihi-wasallam) whereupon he said: “That was a man in whose ear Shaytaan has urinated”, or he said “in both his ears”.

4. Sleep early the best solution to all the problems! Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise.

At-Tirmidhee narrated upon the authority of Al Ghamdi that the Prophet (sallallaahu-alaihi-wasallam) கூறினார்:
“O Allah bless my Ummah in its early rising!" and whenever he dispatched an expedition or army he sent them early at the beginning of the day. Sakhr was a merchant who always sent his merchandise early in morning thus, becoming wealthy. That is why we find the craftsmen and traders are particular about making good use of this time. Those who sleep up to the late morning have denied themselves the blessings of this early hour.

5. இறுதியாக (ஆண்கள்) – Make it a habit to pray in congregation

Narrated Abu Huraira: அல்லாஹ் தூதரே, If the people knew what is the reward of making the call (for the prayer) மற்றும் (of being in) the first row (in the prayer), and if they found no other way to get this privilege except by casting lots, they would certainly cast lots for it. If they knew the reward of the noon prayer, they would race for it, and if they knew the reward of the morning (அதாவது. பஜ்ர்) and Isha prayers, they would present themselves for the prayer even if they had to crawl to reach there. (புத்தக #48, ஹதீஸ் #854)

Mashallah we have been blessed for praying salah. Alhamdulillah pray it on time, and In sha Allah you will enjoy in the gardens of Paradise!

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

உங்கள் வலைத்தளத்தில் இந்த கட்டுரை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா, வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் நீண்ட நீங்கள் பின்வரும் தகவலைக் இந்த தகவலை அச்சிட வரவேற்கிறேன்:மூல: www.PureMatrimony.com - முஸ்லிம்கள் கடைபிடிக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் தள

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:http://purematrimony.com/blog

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

 

 

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு