இன்றைய தந்தையருக்கு: எடுத்துக்காட்டாக: நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம்?

post மதிப்பெண்

இந்த பதவியை மதிப்பிடுக

மூலம் தூய ஜாதி -

ஆசிரியர்: ஜைனாப் பிண்ட் யூனஸ்

மூல: www.onislam.net

“சகோதரிகள், நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளின் மேய்ப்பர்கள்! சகோதரிகள், உங்கள் குழந்தைகளை நன்றாக வளர்க்கவும், உம்மாவின் எதிர்காலம் உங்கள் கைகளில் உள்ளது! சகோதரிகள், your role as mothers is the most important in the world!"

Such is the mantra repeated over and over again, to audiences of women who have already had this message ingrained in them from youth. But where are the reminders to Muslim fathers?

It’s become a common cultural standard that women are assumed to be almost solely responsible for the raising and educating of children, from infancy right up until adulthood. The role of fatherhood, மறுபுறம், seems to have been relegated to one of financial obligation, and little else.

When we look to the time of Prophet Muhammad (அமைதி மற்றும் ஆசீர்வாதம் மீது இருக்கலாம்), எனினும், we see a very different model of fatherhood.

நபிகள் நாயகம், The Father

Ali ibn Abi Talib was raised in the household of the prophet (ஸல்) and the prophet was his father figure. When Ali accepted Islam at the age of 12, he didn’t do so out of indifference or merely because he ‘had’ செய்ய.

He had been raised to be intellectually capable of pondering what faith meant, what the consequences of accepting that would be, and the seriousness of living according to Islam. இவ்வாறு, when he accepted Islam, it was with a keenness of intelligence and awareness that was directly cultivated by the prophet (ஸல்).

இதேபோல், Zayd ibn Harithah who was also raised by The prophet (ஸல்), in such a dedicated manner that when Zayd’s biological father and uncle came to take him back home, he refused to go with them. Zayd was approximately eight years old when he was captured by raiders and sold into slavery in Makkah. The nephew of Khadijah (பித்அத் இருக்கலாம்) bought him and then gave Zayd as a gift to her. அவள், இதையொட்டி, gave him to The prophet (ஸல்) who freed him and raised him as his own son.

When Zayd’s father and uncle came to claim him, Zayd informed them, “I have seen from this man (முஹம்மது) such amazing things that I could never prefer him over anyone else.” (Ibn Sa’ad, Ibn Athir, Ibn Hajar).

Immediately after this, தீர்க்கதரிசி (ஸல்) formally adopted Zayd who became known as ‘Zayd ibn Muhammad’ until the Qur’anic verse was revealed forbidding this type of adoption.

Such a close bond could only have been the result of truly dedicated parenting. Zayd was also one of the first people to accept Islam, along with Ali and the rest of the Prophet’s household.

ஒரு வயது என, தீர்க்கதரிசி (ஸல்) made Zayd a commander of the Muslim army no less than seven different times, until he was martyred in the Battle of Mu’tah.

Nor was the prophet (ஸல்) an exception when it came to fatherhood. His Sahabah followed his example.

Umar ibn al-Khattab (radhiAllahu 'அன்ஹு) didn’t abandon his son ‘Abdullah to his wife to raise; he didn’t expect ‘Abdullah’s mother to be solely responsible for Abdullah’s education or the refinement of his manners. மாறாக, he took a hands-on approach and ensured that Abdullah accompanied him from a young age, as is evidenced in the following hadith:

Narrated Ibn ‘Umar:

நபி (sallAllahu ‘alayhiwasallam) கூறினார், “The example of a believer is like a green tree, the leaves of which do not fall.The people said, “It is such-and-such tree; it is such-and-such tree.

I intended to say that it was the date-palm tree, but I was a young boy and felt shy (to answer).

நபி, “It is the date-palm tree.Ibn ‘Umar added, “I told this to ‘Umar (பின்னர்), அவர் இன்னும் கூறினார், ‘Had you said it, I would have preferred it over such-and such a thing!” (புகாரி)

Abdullah ibn ‘Umar grew up to be known as ‘the Jurist’ – but would he have become such a great man if it weren’t for the way his father made a point of involving him in the daily gatherings of the elder Sahabah with The prophet (ஸல்))?

துரதிருஷ்டவசமாக, there are far too many fathers today who prefer to leave their sons to be raised by social media and less-than-ideal friends, assuming that “their mother will deal with them”… until they suddenly realize that their sons are no longer young boys, but overgrown males with no understanding of Islamic manhood.

This situation, உண்மையில், took place in the time of Umar ibn al-Khattab (radhiAllahu 'அன்ஹு), and his stance on fatherhood is further demonstrated in this narration:

It is related that a man once came to ‘Umar ibn Al-Khattaab, complaining of his sons’ disobedience to him. ‘Umar summoned the boy and spoke of his disobedience to his father and his neglect of his rights.

The boy replied: “ஓ அமீர் அல்-முமினீன்! (Prince of believers)

Doesn’t a child have rights over his father?” “Certainly,” replied ‘Umar. “What are they, Ameer al-Mu’mineen?” “That he should choose his mother, give him a good name and teach him the Book (the Quran).” “O Ameer al-Mu’mineen! My father did nothing of this. My mother was a Magian (fire worshipper). He gave me the name of Julalaan (meaning dung beetle or scarab) and he did not teach me a single letter of the Quran.” Turning to the father, ‘Umar said: “You have come to me to complain about the disobedience of your son. You have failed in your duty to him before he has failed in his duty to you; you have done wrong to him before he has wronged you.”

Note that when ‘Umar mentioned the teaching of the Qur’an, it meant to the companions much more than what we assume – he didn’t mean that the father hadn’t simply taught his son the literal words of the Qur’an, but rather, that he had neglected to teach his son the meanings of the Qur’an as well.

A’ishah (பித்அத் இருக்கலாம்) described The prophet (ஸல்) போன்ற:

“His character was the Qur’an.” (முஸ்லீம்)

The automatic understanding was that his character was an embodiment of the teachings of the Qur’an.

‘Umar’s rebuke to the complaining father wasn’t that it was the mother’s fault for not teaching the son how to be a good Muslim (or even a good person) – the responsibility was upon the தந்தை to raise his child according to the Qur’an.

In failing to carry out his responsibilities towards his son, the father was to blame for his own son’s disobedience.

இன்று, there are countless books and lectures aimed at mothers about the importance of their role – yet few, if any, focused on Muslim fathers. இதன் விளைவாக, our Ummah has been faced with a crisis of fatherhood: one where Muslim men have minimized their role as the head of the household and relegated themselves to providing only financial support, rather than being present, hands-on parents.

அதைத் தொடர்ந்து, we have an entire generation of Muslim youth growing up with no idea of what it is like to be a truly responsible Muslim man.

It is time that we recognize the seriousness of the situation, and change our understanding of the role of Muslim men as fathers – by returning to and reviving the Sunnah of The prophet (ஸல்) and his Companions. They were the men who exemplified what it meant to be true Muslim men … leaders of both their households, and of their Ummah.

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

பிரிவு- இஸ்லாம் மீது - தூய ஜாதி மூலம் நீங்கள் கொண்டு- www.purematrimony.com - Practising முஸ்லிம்கள் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் சேவை.

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:http://purematrimony.com/blog

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

 

 

1 கருத்து to For Today’s Fathers: எடுத்துக்காட்டாக: நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம்?

  1. Sokool

    (Quote) “துரதிருஷ்டவசமாக, there are far too many fathers today who prefer to leave their sons to be raised by social media and less-than-ideal friends, assuming that “their mother will deal with them”… until they suddenly realize that their sons are no longer young boys, but overgrown males with no understanding of Islamic manhood.” (Quote)

    This hit meI don’t really know how children can grow up without TV, influence from TV, and social media culture, and the society of the trends of the all-things-going-wrong.

    Even though I would like: NOT to have TV cable (except antenna or clearcast), NOT to have music at home at all, and to have Islamic religious environment at home as well as by involving in communities; I have no guarantee that it will work. நிச்சயமாக, I trust in Allah, ஆனால், I also need to put in effort for my own as well as for my wife and my children. எனக்கு தெரியும் 2 tactics of avoiding the situation in above quote – 1. To explain the punishment from Allah 2. To prove the benefits of obeying Allah. The first one being suited when the children are young & the second one is the strongest one and more suited for older children. ஆனால், first things first, if I have not know how it is like: the punishment from Allah and the benefits of obeying Allah, then how I can teach about these to my children.

    If I (as a father) do not even want to live in Islamic religious life, how can I expect to teach my children about Islamic religious life. This is the big cause of the above quote.

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு