சோதனைகள்: மாறுவேடத்தில் ஒரு ஆசி?

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: வெறும்

ஆதாரம்: www.habibihalaqas.org

Or do you think that you will enter Paradise while such [trial] has not yet come to you as came to those who passed on before you? They were touched by poverty and hardship and were shaken until [even their] Messenger and those who believed with him said,” When is the help of Allah?” சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, the help of Allah is near.” (2:214)

Allah SubhanahuWaTa’ala tests those whom He loves in order to raise their ranks in this life and in the hereafter. It is through tests and trials that sins are expiated. It is through test and trials that we turn back to Allah. It is through tests and trials that we are granted the honor to enter into Jannah under Allah’s mercy.

The Prophet Muhammad SalAllahu alayhi wasallam said: “The greatest reward comes with the greatest trial. When Allah loves a people He tests them. Whoever accepts that wins His pleasure but whoever is discontent with that earns His wrath.”Narrated by al-Tirmidhi (2396) மற்றும் இப்னு மாஜா (4031); ஸஹீஹ் அல்-திர்மிதியில் அல்-அல்பானியால் ஹசன் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

When going through a test, do not think Allah has abandoned you, for surely the most beloved of people to Allah are the Prophets, and they—from amongst all people—experienced the greatest tests. When Allah tested them, they responded with reliance on Allah, and did not give up hope in Allah’s mercy. அதேபோல், Allah SubhanahuWaTa’ala did not let them down; he rewarded them not just in this life, but in the hereafter as well.

If we take a closer look into their lives we can see the outcome of those who are patient. உதாரணமாக, let us take the Prophet Ibraheem’s Alayhis Salam life into consideration. His father was a non-Muslim, as was his nation. When Ibraheem Alayhis Salam commanded his father to withdraw from the worship of idols, Ibraheem’s Alayhis Salam father responded by rebuking him and threatening to stone him if he did not leave, as we learn in Surah Maryam.

"[His father] கூறினார், ‘Have you no desire for my gods, O Abraham? If you do not desist, I will surely stone you, so avoid me a prolonged time.’ (ஆபிரகாம்) கூறினார், ‘Peace will be upon you. I will ask forgiveness for you of my Lord. உண்மையில், He is ever gracious to me. And I will leave you and those you invoke other than Allah and will invoke my Lord. I expect that I will not be in invocation to my Lord unhappy.’ So when he had left them and those they worshipped other than Allah, We gave him Isaac and Jacob, and each [அவற்றில்] We made a prophet. And We gave them of Our mercy, and we made for them a reputation of high honor.”(19:46-50)

Ibraheem Alayhis Salam is a golden example of patience, and the outcome of it. As we can see here, when Ibraheem Alayhis Salam had to leave his father and his nation for the sake of Allah, Allah SubhanahuWaTa’ala rewarded Ibraheem Alayhis Salam with righteous offspring from amongst the prophets, and Allah SubhanahuWaTa’ala made him have noble honor. Until today Ibraheem Alayhis Salam is mentioned in a praiseworthy manner by people of all faiths, due to the honor Allah placed on him. Surely anything someone leaves for the sake of Allah, Allah replaces it for him with something better.

That is not the only trial Ibraheem Alayhis Salam went through. He was also thrown into a fire by his own nation and when they did this, Ibraheem Alayhis Salam said, “HasbiAllaahwani’am al-wakeel (Allaah is sufficient for me and He is the best Disposer of affairs).” Allah made the fire cool for him, so it did not harm him. People plotted against him, but Allah protected his slave and made those who plotted against him the worst losers, as Allah says in the Qur’an:

“Allah said: ‘O fire! Be you coolness and safety upon Ibraaheem (ஆபிரகாம்)’ And they intended for him harm, but We made them the greatest losers.” (21:69-70)

There were many more tests Ibraheem Alayhis Salam had to face, but as we can see from his beautiful example, Allah tests his believing slaves to raise their ranks in this world and in the hereafter.

One of our pious predecessors Al-Hasan al-Basri (அல்லாஹ் அவருக்கு கருணை காட்டுவானாக) கூறினார்: “Do not resent the calamities that come and the disasters that occur, for perhaps in something that you dislike will be your salvation, and perhaps in something that you prefer will be your doom.”

Place your trust in Allah, and watch how Allah plans for you, just as He planned for His beloved Prophet Ibraheem (Alayhi Salam).

தூய திருமணம் ….எங்கே பயிற்சி சரியானது இருந்து கட்டுரை- ஹபீபி ஹலக்காஸ் – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை. இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு