Want your marriage to last? Get pre-marital counseling

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம்: www.suhaibwebb.com

Aurhor:Amal Killawi

I spent my time at a recent wedding listening to people’s marriage problems. As the guests danced the night away in celebration, I sat in the back of the hall talking about shattered dreams and unfulfilled expectations. சில சமயம், we had to scream to hear each other over the music. There was the young woman whose husband wouldn’t let her finish her education. பிறகு, a friend wanted advice about dealing with her in-laws. And a mother cried as she shared her worries about welcoming her daughter home as a divorcee.

What a night! The reception ended with the passing of favors and du`a’ (வேண்டுதல்) for the newlyweds. I remember making extra du`a’ for the bride and groom. Dear God, please bless them with a lasting and healthy union. ஆமீன். I left the wedding in deep thought and had trouble falling asleep that night. I was so moved by the irony of that experience.

In just the past few months, a significant number of marriages in my community have ended in divorce. I know many more couples are on the verge of separation. என்னை தவறாக எண்ணாதீர்கள். I personally believe that divorce can be a healthier, and sometimes necessary, option. But why are so many marriages ending so soon? What needs to change to foster a culture of commitment and responsibility?

All the stories shared with me that night had a common theme: None of the couples had premarital counseling before they got married. No one had prepared them for the challenges of marriage, and many of their problems stemmed from issues that were not discussed before the wedding. A recent study1 about divorce in the Muslim community found that none of the divorced men and women in the study had formal premarital counseling, other than a brief meeting with an imam. Many of them wished they had been offered more extensive premarital counseling, and that they had easier access to counseling services once they were married and experiencing problems. It’s a sad testimony to the lack of marriage preparation in our communities.

When a couple announces their engagement, we rush to celebrate. Have we stopped to consider how much preparation and support the new couple will need for this decision of a lifetime? How many couples truly know what they’re getting into when they’re smiling for pictures on their wedding day? The love and excitement of the new relationship often blinds them from comprehending the reality that marriage is a sacred covenant with God. Wouldn’t it make sense to prepare for this spiritual partnership?

How is it that we invest so much time, செயல்படும் குடும்ப அலகின் இந்த அம்சத்தை அல்லாஹ் ஒப்புக் கொண்டான், and energy preparing for the wedding celebration and not for the marriage? We consider the smallest details for that special evening; yet we ignore the essential reason for our celebration—a commitment to spend a lifetime with another human being. As one woman said to me, “I had two months to plan for the wedding. I was in love, and didn’t have time to think about any issue!”

Many couples mistakenly believe that they don’t need counseling before marriage and that conflict should be avoided. எனினும், a certain level of conflict is healthy and necessary, and premarital counseling can offer an opportunity to discuss potential problematic issues.

Consider premarital counseling before you make a commitment for marriage. According to Lisa Kift2 , a marriage and family therapist, premarital counseling will help you:

  1. Discuss role expectations. It’s important to talk about the responsibilities of each partner in marriage – who will take care of the finances, chores, முதலியன? Discussing roles early on will clarify expectations for the future.
  2. Explore your spiritual and religious beliefs. What are your views on music, முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி, zabiha meat, and following a certainmadhab (school of thought)? Discussing these issues ahead of time will help determine your compatibility and help you learn to manage different opinions.
  3. Identify any family of origin issues. Much of what we learn about relationships comes from our parents and other family members. Identifying our early influences and discussing our learned behaviors will help us understand how this might play out in marriage.
  4. Learn communication and conflict resolution skills. Couples that communicate effectively can resolve conflicts more effectively. This will allow you to spend less time arguing and more time understanding.
  5. Develop personal, ஜோடி, and family goals. You are committing to share a life with someone. Isn’t it important to discuss what you want your future to look like together? Where do you want to be in three years? How many children do you want to have? Outlining a plan for life can be a wonderful way to learn about each other and to strengthen your commitment to each other.

Premarital counseling can protect couples from much heartache and conflict. Since prevention is central to our தீன், many imams and community leaders now require premarital counseling and education prior to the marriage ceremony—a guaranteed investment in happier couples and healthier marriages.

What’s your take?

  • Do you think that premarital counseling would be helpful to prospective spouses?
  • What issues should be covered/ discussed in premarital counseling?
  • How can couples be encouraged to attend premarital counseling?

Share your thoughts

  1. Macfarlane, J. (2012). Understanding Trends in American Muslim Divorce and Marriage: A Discussion Guide for Families and Communities.
  2. Adapted from பெற்றோர்கள் அங்கீகரிக்காத போது? 6 Great Reasons to Get Premarital Counseling

ஆதாரம்: www.suhaibwebb.com

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இந்த கட்டுரையை உங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் பின்வரும் தகவலைச் சேர்க்கும் வரை இந்தத் தகவலை மீண்டும் அச்சிட உங்களை வரவேற்கிறோம்:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com - இஸ்லாமியர்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண தளம்

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 


1 கருத்து to Want your marriage to last? Get pre-marital counseling

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு