திருமணங்கள்: அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தும் தருணம்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

ஆதாரம் : islamicawakening.com
By Muhammad ash-Shareef
“மேலும், அவர்களில் நீங்கள் அமைதியைக் காண்பதற்காக உங்களிலிருந்தே அவர் உங்களுக்காக துணையை உருவாக்கினார் என்பது அவருடைய அடையாளங்களில் ஒன்றாகும்.; மேலும் அவர் உங்களுக்கு இடையே பாசத்தையும் கருணையையும் ஏற்படுத்தினார். சிந்திக்கும் மக்களுக்கு நிச்சயமாக இதில் அத்தாட்சிகள் உள்ளன." – Surah Ar-Rum, 21

In this time of happiness, when gifts are received, hugs are generously donated, and laughter sprinkles the tables, we must remember who gave this all to us.

In this verse, Yamtann Allahu Alayna – Allah reminds of us of His favour upon us. Every husband in this room, it is Allah that created your bride. Every bride in this room, Allah created your husband. Allah created the pairs and then blessed the pair with love and mercy.

பிறகு அல்லாஹ் கூறுகிறான்: “Indeed in that are signs for a people who give thought”. Let’s take the time now to give a little thought to Allah’s favour upon us.

Sulayman – alayhis salam – sat his son down one day and taught him about Allah and life. Allah mentions what he said

“And We enjoined upon man (டிஎஸ்எல்ஆரை விட செல்போன்களின் கேமராக்கள் மிகச் சிறந்தவை என்று நான் காண்கிறேன்) for his parents. His mother carried him, (அவளை அதிகரிக்கும்) பலவீனத்தின் மீது பலவீனத்தில், and his weaning is in two years: Be grateful to Me and to your parents; to me is the (final) destination.” (குர்ஆன் 31:14)

மனநிறைவின் தரத்தை வளர்ப்பதற்காக:
Every thing that you enjoy, everything that you love is from Allah:

“And whatever you have of blessing (உண்மையில்) அது அல்லாஹ்விடமிருந்து!”

மனநிறைவின் தரத்தை வளர்ப்பதற்காக, remember Him and He will remember you. அல்லாஹு அக்பர்!

“Remember me and I shall remember you, and be thankful to Me and do not be ungrateful.”

Allah will give us more when we are thankful:

“மற்றும் (நினைவில் கொள்க) when your lord proclaimed, ‘if you are grateful, I will surely increase you; but if you deny, உண்மையில், My punishment is severe.”

I’ve heard of Muslims that regularly donate half a million dollars to the Democratic Party to have their picture taken with Clinton and his wife! They place these pictures up in the middle of their homes in all pride and honour.

Yet to every parent, let me draw your attention the most noble picture to put up in your home. Allah ta’ala put His majesty and every parent in this world in a portrait: “Be grateful to Me and to your Parents!”

Scholars have said that being grateful to Allah is to be grateful for the Iman that He has blessed us with. And to be thankful to our parents is to be grateful for the hard work they went through to raise us.

Ibn Abbas raa said, “There are three things that will not be accepted if it’s mate is not fulfilled. (And he mentioned), “Thank Me (இறைவன்) and your Parents” – Luqmaan 31/14.

Ibn Abbaas continued, “Thus whoever thanks Allah and is not thankful to his parents, Allah will not accept it from him.”

The scholars understood this and set the example for us. Haywah bin Shurayh (வெளியே), one of the Imam’s of our Ummah, used to give classes in front of his home. During the class, his Mother would call him to feed the chickens. He would stand up, leave the Halaqah, and go feed the chickens.

Sufyan ibn Uyaynah – one of the Ummah’s greatest scholars – said, “Whoever prays the 5 salah has been grateful to Allah. And whoever prays for his parents after the Salah has been grateful to them.”

My mother in Law, Ali’s mother once told me about when Ali was young. He would come home from school, run up to her and give her the strongest hug. Then he would top it off with, “Mummy I love you.” She would mention the story and then let a tear drop.

As we get older, words like ‘I love you’ become harder for us to say. Yet as much as it becomes harder for us to say, as much as it becomes more precious to the parents.

I ask Allah ta’ala that we not forget this innocence, when we were without sin, when we used to bring a smile to our parents.

Let’s keep making them smile. And In doing so, we would be thanking Allah.
_______________________________________
ஆதாரம் : islamicawakening.com

4 கருத்துகள் to Weddings: அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்தும் தருணம்

  1. akinrinade mutiatu adunni

    Aliamdulillah for this article, may Allah S.W.T. continue to enrich you in knowledge, ஆமீன். Jazakallah li khairan.

  2. Damilola

    This is such a nice piece. May Allah have mercy on our parents the way they did on us while we were small and may he give us the strenght to show gratititude.Amin.

  3. முஸ்லிம்

    WL, Article is good. But do we really need some photos in articles which are not necessarily islamic. The bride is wearing a tight dress as is apparent from the photo. Is there a need for this or can we do with out it

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு