ஒரு மனைவி தன் கணவனிடம் என்ன எதிர்பார்க்கிறாள்?

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: முஸ்லிம்கள் திருமணத்திற்கு உதவுவது எப்படி

அறிமுகம்:

ஒரு கனவைப் பின்பற்ற மனைவியை ஊக்குவிக்கும் கணவனை விட சிறந்தது எதுவுமில்லை. நீங்கள் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் என்று நாங்கள் ஆண்களிடம் கேட்டால், அவர்களின் பதில்கள்,

 • It is obligatory for every man and woman to marry,
 • For pleasure
 • We don’t want to be single,
 • being truthful to our wife,
 • Sharing our life together,
 • Want children,
 • the best relationship in the world,
 • parents force, முதலியன…

How to be the best husband?

A lot of women lament that their man is ignorant, stubborn, doubtful, animalistic behaviour, forceful person, முதலியன.

Wives want their husbands to be happy and charming. மாறாக, a lot of women gossip and weep to their family members and friends about the husband.

 • Do not lie or insult with qualities your wives have. If you dislike her dressings or cooking, be gentle and honest enough. பிடிக்கும், அன்பே… where you tensed today, is your job hecticI can see that something is wrong with my darlingshe always cooks wellbut today I think you have added extra salt to the salad. Instead of asking or yelling like can’t you make a proper foodwhat do you do in-home the entire dayevery time you sit with the phone or novel or laptoplook at me I have reduced my weight because of youIdiot! Mould your wives qualities in the best manner, speak the truth so it creates a great understanding between you.

 

 • Life is full of flaws, it is extremist. Marriage life is unexpected and unpredictable. When a girl trusts you and your love, do not let her go. Help her in every situation though it might be simple. பிடிக்கும், make an omelette and fresh juicewash your clothestake her to the hospital if she is sickhelp in her task, முதலியன. But do not be ignorant and leave her.

 

 • The relationship is a partnership but not a dictatorship. So do not impose your decisions on your wife. Allow her to wear/talk, listen to her ideas too. Expose her to the world to make her skills more powerful, make her follow her passions.

 

 • If she is sentimental and weak never say like, I knew this might happen but you wanted it so much that’s why I shut my mouthand see who is weepingsometimes you are stubborn instead use these phrases it is okay darlingyou are the bestI knew how hard you workedit happensfor me; you are the best and firstmaybe God is not willing to give you… ஆனால் இந்த உலகில் உங்களால் அனைத்தையும் கொண்டிருக்க முடியாது என்பதால் உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை முற்றிலும் குறைத்து விடுவதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்… let’s go for a long tour.

 

 • Be a self-oriented husband. If a husband has negative qualities or thinkings, especially doubting his wife. All these qualities make a relationship weak. This will also depress his wife. The husband will never accept his fault but blame his wife.
 • பிடிக்கும் where were you yesterdaywhich shopping complex did you goI was calling you during lunch but the call was busyyour last seen in WhatsApp shows 12:30… what is your password instead of doubting her you need to build up, instead use these phrases did you had a good time with your friendshow was your shopping and what did you buy deardid you had a hectic scheduleIs your boss troubling youdear can I know your password it is an emergency...

 

 • A husband should see his wife as equal to him, someone with great strength who has come for shaping him. But he should not feed his ego, validation, emotional crutch, satisfy his needs.

 

 • A husband should put his efforts into the relationship. Efforts not in the mean of getting married to his work. But dealing with their relationship and solving problems. A husband might think my wife will respect me if I work hard because she might think I’m working hard for her to settle her and give her a luxurious lifestyle. Nope, not all wives think the same. They want the husband to be romantic instead of honing his skill in his work.

 

 • A wife feels safe being open and honest with husband and is not afraid of him violating that trust or using anything against her. She should trust that you care about her deeply and would never intentionally hurt her. Because trust is important in the relationship, without trust no love and without love no understandings.

 

 • Every relationship will face its share of obstacles. There will be fights, miscommunications, arguments, and also times when one partner isn’t feeling loved. The only way to emerge from the tough times better and stronger is to work through them together and this starts with open communication.

 

 • You should always say to your wife together we are a team. Teamwork results in success. You are the leaders for your children, your children are the students and you are the master. So it is not my problem, my life, என் வேலை, but it is our problem, நம் வாழ்க்கை, our job.

 

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு