நீங்கள் ஒரு கண் விட்டுக்கொடுத்து விடுவார்களா 1 மில்லியன் டாலர்கள்?

post மதிப்பெண்

நீங்கள் ஒரு கண் விட்டுக்கொடுத்து விடுவார்களா 1 மில்லியன் டாலர்கள்?
5 - 1 வாக்கு[கள்]

மூலம் தூய ஜாதி -

மூல: zohrasarwari.com

ஆசிரியர்: Zohra நோய்

Often times when I ask this question I hear from people responding “I would never give up an eye for 1 million dollars or more.” This answer makes me think that one’s eye must be very precious to this individual, that they would not give it up for any amount of money. If this is the case then why is it that we Muslims are not thinking about what we will WANT to give up in the grave or on the Day of Judgment?

அல்லாஹ் (subbhana Wa Tala) குர்ஆனில் கூறுகிறது:

“And fear a Day (of Judgment) when a person shall not avail another, nor will intercession be accepted from him nor will compensation be taken from him nor will they be helped.”

(குர்ஆன் அத்தியாயம் 2, வசனம் 286)

You see while we love our bodies and our health so much in this life, then why aren’t we submitting to Allaah (subbhana Wa Tala) while we have the opportunity to do it? What are we waiting for? அதை பற்றி யோசிக்க? Many a time when I ask the question of when will you submit? I get the same old answers: “When I get old, when I go to hajj, when my spouse submits, when Allaah guides me, when I have a good job, etc” SubhanAllaah what if you don’t live that long, will you not reflect on the Ayat of the Qur’aan above? Since you would not give me 1 eye for 1 மில்லியன் டாலர்கள், then why is it that you not fear for your entire body and soul for a time when the pain will be millions of times worse than getting rid of only 1 eye?

Now is usually the time when people will slowly give excuses to leave. It begins to hurt, அவர்களுக்கு, but not in a way that I had hoped for. It begins to hurt their ego’s. சுபன்அல்லாஹ். They don’t want to be told or even think about that day. They want to imagine that somehow they are forgiven and the gates of Jannah are open for them. While hope is great, செயல்கள், நேர்மை, and mercy of Al Khalliq, will truly will determine where we will end up inshAllaah.

My dearest sisters and brothers think for a moment and think really hard, where do you want to end up? Just a few days ago Whitney Houston a famous R&B singer dies, and everyone is devastated. சுபன்அல்லாஹ், all I keep thinking is what will her answers be in the grave, what will she be regretting. While everyone is mourning her life as a singer and actress, and she is selling millions of dollar’s worth music, I can only think what is she going through in her grave. Would she give up all of the money in the world for peace and happiness? I think we all know the answer to that one.

Now I want you to reflect on this next Ayat please:

“And give glad tidings to those who believe and do righteous good deeds that for them will be Gardens under which rivers flow (சொர்க்கம்). Every time they will be provided with a fruit therefrom, அவர்கள் சொல்வார்கள்: “This is what we were provided with before,” and they will be given things in resemblance (அதாவது. in the same form but different in taste) and they shall have therein Azwajun Mutahharatun (purified mates or wives) and they will abide therein forever. "

(குர்ஆன், Al-Baqara, அத்தியாயம் 2 , வசனம் 25 )

சுபன்அல்லாஹ், glory be to Allaah, who is the most Generous. This Ayat shows us that Allaah will reward those believers who believe and do righteous good deeds. You know what is amazing is that the believer will be not only rewarded in dunya for believing and doing righteous good deeds, but also in the hereafter. You may be asking how will he/she be rewarded in the dunya? சரி, those who are blessed to be believers, and are doing righteous good deeds, those are also the people who have sakina in their hearts. They are at peace in their lives and accept whatever Allaah (subhana wa’Tala) sends their way. It can’t get better than that! கடவுளுக்கு நன்றி! So my dearest sisters and brothers, think about what your life is worth, and make a difference in your life by submitting today so that you may have a better tomorrow inshAllaah. I will leave you all to read a story to reflect on….

Shaitan called a world-wide Convention

Author Unknown

Shaytan called a worldwide convention.
In his opening address to his evil Jinns, அவர் கூறினார், “We can’t keep the Believers from going to Masjids. We can’t keep them from reading their Qur`an and knowing the truth. We can’t even keep them from forming an intimate, abiding relationship experience with Allah”.

Once they gain that connection with Allah, our power over them is broken. So let them go to their Masjids; let them have their conservative lifestyles, but steal their time, so they can’t gain that relationship with Allah.

This is what I want you to do Jinns. Distract them from gaining hold of their Lord and maintaining that vital connection throughout their day! “How shall we do this?” shouted his Jinns. “Keep them busy in the nonessentials of life and invent innumerable schemes to occupy their minds,” he answered. “Tempt them to spend, செலவு, செலவு, and borrow, borrow, borrow. Persuade the wives to go to work for long hours and the husbands to work 6-7days each week, 10-12 ஒரு நாளைக்கு மணிநேரம், so they can afford their empty lifestyles. Keep them from spending time with their children. As their family fragments, விரைவில், their home will offer no escape from the pressures of work!"

“Over-stimulate their minds so that they cannot hear that still, small voice. Entice them to play the radio or cassette player whenever they drive, to keep the TV, VCR, CDs and their PCs going constantly in their home and see to it that every store and restaurant in the world plays non-Qur`anic recitation constantly. This will jam their minds and break that union with Allah.”

“Fill the coffee tables with magazines and newspapers. Pound their minds with the news 24 ஒரு நாளைக்கு மணிநேரம். Invade their driving moments with billboards. Flood their mailboxes with junk mail, mail order catalogs, sweepstakes, and every kind of newsletter and promotional offering free products, services and false hopes. Keep skinny, beautiful models on the magazines so their husbands will believe that external beauty is what’s important, and they’ll become dissatisfied with their wives. That will fragment those families quickly!"

“Even in their recreation, let them be excessive. Have them return from their recreation exhausted, disquieted, and unprepared for the coming week. Don’t let them go out in nature to reflect on Allah’s wonders. Send them to amusement parks, sporting events, concerts and movies instead. Keep them busy, busy, and busy! And when they meet for spiritual fellowship, involve them in gossip and small talk so that they leave with troubled consciences and unsettled emotions. Go ahead, let them be involved in soul winning; but crowd their lives with so many good causes they have no time to seek power from Allah.”

“Soon they will be working in their own strength, sacrificing their health and family for the good of the cause. It will work! It will work!” It was quite a convention. The evil Jinns went eagerly to their assignments causing Believers everywhere to get busier and more rushed, going here and there. I guess the question is; has the devil been successful at his scheme?"

மூல: zohrasarwari.com

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

உங்கள் வலைத்தளத்தில் இந்த கட்டுரை பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா, வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் நீண்ட நீங்கள் பின்வரும் தகவலைக் இந்த தகவலை அச்சிட வரவேற்கிறேன்:மூல: www.PureMatrimony.com - முஸ்லிம்கள் கடைபிடிக்கும் உலகின் மிகப்பெரிய திருமணம் தள

இந்த கட்டுரை காதல்? இங்கே எங்கள் மேம்படுத்தல்கள் பதிவு பெறுவதன் மூலம் மேலும் அறிய:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது செல்வதன் மூலம் உங்கள் தீன், இன்ஷா பாதி கண்டுபிடிக்க எங்களுடன் பதிவு:www.PureMatrimony.com

 

 

 

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு