Istikhara - உங்கள் வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் சம்பந்தப்பட்ட நல்லொழுக்கம்

post மதிப்பெண்

Istikhara - உங்கள் வாழ்க்கையில் அல்லாஹ் சம்பந்தப்பட்ட நல்லொழுக்கம்
5 - 2 வாக்கு[கள்]

மூலம் தூய ஜாதி -

Allah SWT in all his power did not leave us on this Earth without any form of guidance. He in all his infinite mercy created us and sent us the Qur’an as a means to live. And of all the most beautiful things which Allah SWT has given us is Istikhara – direct counsel from Allah SWT Himself!

All this means is that when you make the intention of doing anything which is a major decision in your life such as moving home, buying something expensive, taking a particular action or when marrying someone, you can ask your Creator for guidance through istikhara.

And verily Allah SWT does not turn away his believing servant who offers his salah and abstains from bad and makes istikhara to help make the best decisions that will be of benefit to them. The truth is that people will often think something is good for them, when in actual fact it is very bad for them. But they don’t know this.

When you make istikhara, you are asking Allah SWT Himself what HE KNOWS to be right for you. You aren’t relying on your own heart or mind to make a decision because Allah knows what we do not, and it is HE who decides if something is good for us or not.

When you intend to marry someone, ALWAYS make istikhara so you will know yourself once and for all whether someone is worth it for you and if they are good for you. Sometimes we are blinded by our feelings towards someone so much that we can’t see whether or not this person will be good for us in the long term.

But when you make istikhara, Allah will show you whether this person is good for you by either making your affairs EASY or DIFFICULT. If it is easy for you, then Allah has willed it for you. And if it is difficult for you, then Allah is actually turning you away from it.

Narrated by Jabir RA:

The Prophet used to teach us the Istikhara for each and every matter as he used to teach us the Suras from the Holy Qur’an. (He used to say), “If anyone of you intends to do something, he should offer a two-Rak’at prayer other than the obligatory prayer, and then say:

‘Allahumma inni astakhiruka bi’ilmika, wa astaqdiruka biqudratika, wa as’aluka min fadlika-l-‘azim, fa innaka taqdiru wala aqdiru, wa ta’lamu wala a’lamu, wa anta’allamu-l-ghuyub. Allahumma in kunta ta’lamu anna hadha-lamra khairun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (or said, fi ‘ajili amri wa ajilihi) fa-qdurhu li, Wa in kunta ta’lamu anna ha-dha-l-amra sharrun li fi dini wa ma’ashi wa ‘aqibati amri (or said, fi ajili amri wa ajilihi) fasrifhu ‘anni was-rifni ‘anhu wa aqdur li alkhaira haithu kana, thumma Raddani bihi,” Then he should mention his matter (தேவை).

Istikhara is one of the BEST and most recommended actions you can take BEFORE you marry someone so you can PREVENT problems from the outset and have a happy, fulfilled and blessed marriage Insha’Allah. Put it this way – if Allah decides someone is good for us, who are we then to question his judgement?

Doing istikhara means having COMPLETE reliance on Allah SWT and trusting Him to make the best decision for you. Unlike popular myths out there, you don’t have a dream which tells you what to do. Nor can you ask someone to make istikhara on your behalf.

It’s also worth noting that one of the conditions of Istikhara is that you MUST be doing your five daily salahs and must keep away from bad things. Allah SWT will only accept the duas of those who are obedient to Him, and remember that there is NO obedience to any creation over obedience to the Creator. And may Allah SWT make it easy for us all and give us the means to be dutiful servants to Him so we may prosper in this life and the next – ameen.

தூய ஜாதி

... பொம்பளைக்கில்லன்னேம்லல கைப்பழக்கம்

மூல: www.PureMatrimony.com – The World’s Largest Matrimonial Site for Practicing Muslims

Want to know more practical tips of how to avoid problems in your marriage? Then register for our upcoming event: Marital Breakdown – It’s Causes and its Cures by going to: : https://www.facebook.com/events/430825856991595/

இந்த கட்டுரை காதல்? Sign up for even more amazing content at www.PureMatrimony.com/blog where we update our blog on marital issues regularly.

Love to learn? Like us on Facebook by going to : https://www.facebook.com/PureMatrimony where we share details on webinars and lectures by prominent Shayookhs every month!

You are free to use this article on your website or newsletter as long as you ensure you credit our site and Facebook page at the end!

10 கருத்துக்கள் to Istikhara – The Virtue Of Involving Allah In Your Life

 1. பாத்திமா

  Assalamalikum,

  I just wanted to know what will it mean if you have a peaceful heart, rather a contend heart after doing istekhara for the marriage.

  Is it Yes or No?

  Please answer it .

  jazakAllah

  S.FATIMA

  • கலாமின் நெத்தியடி சகோதரிகள்,

   A yes or no can be known only if we go ahead with what we have decided. The fact that you feel at ease after the isthikhara is a good sign, Allahu a’lm. So just do what you had already decided and if its good for you in this world and the hereafter inshallah it would happen.

   அல்லாஹ் சிறந்த நோஸ்.

 2. Rahmat

  Everything in this text are true, from the problem of qualm within ourself to rely on Allah is really make sense that, something like this need practice and patient in order to be obedient servant of Allah. Great article brother, may Allah bless you 😀

 3. கதீஜா

  Masha Allah, a very useful article. Thank you for it. I have a little observation, என்றாலும். Line 7: Wa in kunta not ‘junta’. Allah ‘alam.

 4. Mohammed Asif

  பிஸ்மில்லாஹ்,
  Assalam Alykum WR WB

  Below is one the sentences mentioned in the article which I do NOT understand.

  It’s also worth noting that one of the conditions of Istikhara is that you MUST be doing your five daily salahs and must keep away from bad things.
  Allah SWT will only accept the duas of those who are obedient to Him.

  Can you PLEASE elaborate ?

  JazakALLAH Fi Khair.
  Mohammed Asif

  • சமீரா

   Wa நெத்தியடி சலாம் சகோதரர்,
   The sentence is self-explanatory. But just in case let me pose a question- If a slave keeps sinning or is disobedient to his Creator and doesnt fulfill his duties as a Muslim like prayer, fasting etc, can he still expect Allah to fulfill his duas?
   The following ayats state the importance of obedience to Allah and the rewards for it:

   "மேலும் (நினைவில்) உங்கள் இறைவன் பிரகடனம் போது: ‘If you give thanks (by accepting Faith and worshipping none but Allah), I will give you more (of My Blessings); but if you are thankless (அதாவது. disbelievers), நிச்சயமாக, My punishment is indeed severe.’”
   [Ibraheem 14:7]

   “And whosoever fears Allah and keeps his duty to Him, அவரை வெளியே அவர் ஒரு வழி செய்யும் (ஒவ்வொரு சிரமம் இருந்து).
   அவர் அவரை வழங்கும் (ஆதாரங்கள்) he never could imagine.” [al-Talaq 65:2-3]

   I hope this clears things up for you.

ஒரு பதில் விடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரியை வெளியிடப்பட்ட முடியாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டன *

×

எங்களுடைய புதிய மொபைல் பயன்பாடு அவுட் சரிபார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண கையேடு மொபைல் பயன்பாட்டு