ரமலான், ரமலான்: ரமலான்

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Umm-Hasan bint Salim & Umm-Eesa bint Sayeed

ஆதாரம்: www.saudilife.net

WE begin by highlighting the position of Ramadan and the virtues of fasting in our deen in order to awaken the greatness of Ramadan in our hearts and its position in the eyes of Allah (சுபன் வா தாலா). It is essential that we adopt the appropriate attitude, together with the correct beliefs with regards to Ramadan fasting, as this forms the basis of our approach to this month.

Ramadan and the fasting that is due in this month is a huge symbol of Allah. It demands a heightened reverence, a deep love and motivating drive in fulfilling the month’s duties to the best of our abilities.

This beloved month and its status are indisputable. Fasting is no less than obligatory and leaving it without a valid excuse is an abominable crime. அபு ஹுரைரா (Radi Allah) என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் அறிவித்தார் (salla Allahu alaihi wa sallam) கூறினார், Whoever breaks his fast during Ramadan without having one of the excuses that Allah would excuse him for, then even a perpetual fast, if he were to fast it, would not make up for that day. [புகாரி, அபு தாவூத், இப்னு மாஜா |, மற்றும் திர்மிதி, with some difference in wording].

From the very inception of Ramadan, இறைவன் (சுபன் வா தாலா) assigns a special caller with an extraordinary invitation to each one of us, as Rasoolullah (salla Allahu alaihi wa sallam)கூறினார்,“When the first night of Ramadan comes, the doors of Paradise will be opened and the doors of Hell will be closed, and the devils will be chained, மற்றும் அது கூறப்படும், ‘O you who desires virtue! Come forth and O you who desires evil! Stay behind’, and Allah has people whom He frees from Hell every night (in that month).” புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்

Subhan Allah! From the very beginning of this month, இறைவன் (சுபன் வா தாலா) marks the commencement of a spectacular race; one for virtuous good deeds. And what deed can overtake that of fasting for Allah in this month. Fasting is the only deed that Allah Himself singles out over and above any other deed, and that He takes upon Himself to reward without measure due to His love for it.

What an honoured status indeed!

அபு ஹுரைரா (Radi Allah) reported a hadeeth Qudsi: “அல்லாஹ் கூறுகிறான்: All the deeds of Adam’s children belong to them, except fasting, which belongs to Me, and I will reward it. Fasting is a shield (against the Hell and sins). If one of you happens to be fasting then he should avoid relations with his wife, and should avoid quarrelling. If someone quarrels with him, let him say: ‘I am fasting.By Him in Whose Hand is my soul, the smell of the mouth of a fasting person is better in the sight of Allah than musk. There are two times of joy for the fasting person; when he breaks his fast he is happy; and when he meets his Lord he is happy due to his fasting. புகாரி மற்றும் முஸ்லிம்

This hadeeth Qudsi also captures numerous beautiful merits of fasting, namely the protection from sins and immoral behaviour as well as Hellfire, and a ticket to a special station in the sight of our Lord that will result in a joyous meeting with Him, இன்ஷா அல்லாஹ்!

Some final special rewards, attainable only through the sincere intention to fast in Ramadan, include:

An entire history of sins being forgiven;

Narrated Abu Hurayrah that Rasoolullah (salla Allahu alaihi wa sallam) கூறினார்: “He who observed the fasts of the month of Ramadan out of eeman and ihtisaab (hoping for the reward from Allah), then all his past sins will be forgiven.” புகாரி

Du’as that are guaranteed to parallel nobody else’s except two other supreme categories of people;

Abu Hurairah reported that the Prophet, (salla Allahu alaihi wa sallam), கூறினார்: “There are three people whose supplications are not rejected: the fasting person when he breaks the fast, the just ruler and the supplication of the oppressed.” திர்மிதி, இப்னு மாஜா |

and last but certainly not least,

Fasting will petition Allah on our behalf so much so that it will be our aid to Jannah:

Rasoolullah, (salla Allahu alaihi wa sallam), கூறினார்: “Fasting and the Quran intercede for a servant on the Day of Resurrection. Fasting will say: “O my Lord, I prevented him from food and desires so accept my intercession for himand the Quran will say: “I prevented him from sleep at night, so accept my intercession for him.So their intercessions will be accepted. அஹ்மத்

Note that the only two things on the Day of Judgement that will be of any avail to us will be fasting and the Quran – how they go together so completely! Our fasting will be there for us on the Day that the mother will abandon her child and no person will have concern for any other but themselves, subhanAllah!

We’d like to add here that Ramadan is both the month of fasting and the month of the Quran. Ramadan is not quite Ramadan when either of the two are lacking.

Quran during pregnancy and when our babies are still breastfed has a unique impression on our children, shaping them, comforting them and forming the foundation of a life-long companionship with them, in sha’ இறைவன்.

Pregnancy and the duration of breastfeeding, both during and outside of Ramadan, is a wonderful time to exert ourselves in the recitation of the Quran, listening to it wherever we can, whenever we can so that Quran is a determining component in the formative months of our child’s life.

We end with a powerful hadeeth that portrays the magnitude of Ramadan, the effects it is supposed to have upon us, and the basis of our striving to please Allah (சுபன் வா தாலா) in it:

‘Ubaadah Ibn as-Saamit narrated that the Prophet, (salla Allahu alaihi wa sallam), கூறினார்:“Ramadan has arrived to you, a month of barakah (ஆசீர்வாதங்கள்), Allah envelops you (with His mercy & ஆசீர்வாதங்கள்), so He descends His mercy, erases the sins, answers your du’aas, and He watches your competition in virtuous deeds and He boasts in front of the angels about you. So let Allah see the best from you for truly, the miserable one is he who is deprived from the mercy of Allah (in this month).” தபராணி

ஆதாரம்: www.saudilife.net

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இந்த கட்டுரையை உங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த வேண்டும், வலைப்பதிவு அல்லது செய்திமடல்? நீங்கள் பின்வரும் தகவலைச் சேர்க்கும் வரை இந்தத் தகவலை மீண்டும் அச்சிட உங்களை வரவேற்கிறோம்:ஆதாரம்: www.PureMatrimony.com - இஸ்லாமியர்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண தளம்

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:https://www.muslimmarriageguide.com

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

 

 

 

4 கருத்துகள் to Ramadan, ரமலான்: ரமலான்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு