ஒரு நண்பர் உங்கள் வாழ்க்கையை உருவாக்கலாம் அல்லது உடைக்கலாம்

இடுகை மதிப்பீடு

5/5 - (1 வாக்கு)
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: sabha

‘நட்பு செய்கிறார்’ வாழ்க்கையை ஒரு முறை ஒளிரச் செய்யுங்கள் அல்லது ஒளிரச் செய்யுங்கள்? பெரும்பாலானவர்களுக்கு நட்பு என்பது பாசத்தின் கலவையாகும், விசுவாசம், அன்பு, மரியாதை, மற்றும் நம்பிக்கை. … True friendship is when someone knows you better than yourself and takes a position in your best interests in a crisis. Friendship goes beyond just sharing time together, and it is long-lasting. If you really want to succeed in your life, you will summon up with the best friends.

You take someone by surprise and then if you feel they are accurate and perfect friend where you can achieve your goal you will pursue them. We all are shrewd, selfish for our life. It depends on you to take a friend of your choice either by looking at their wealth, பாத்திரம், இனவெறி, chauvinism.

Does all friendship teach tolearn the hard way”?

It is hypothetical, you may attempt in success and in failure because of your friendship. A true friend is someone who truly ‘aids’, ‘esteems’, ‘dislodgesand ‘tweedlesyou from the erroneous path. True friends are out of harm’s way, gallant, witty. Few might be garrulous, timid, calm, reserved etc.

Negative Friendship spoils your life.

 • your Confidence will be deprived,
 • your physical appearance will be destructed,
 • spending your time with family members,
 • your reality and dreams do not match…..முதலியன.

These friends are contagious instead of changing your habits and routines you will follow their own track. You will conclude with the decision of your friends though it is irrelevant, the things which your friend is fond off will become your favorite, the spot or place where your friend like to spend will become your entertainment or relaxation place, their attires, physical appearance, you will also follow the track of your friend.

 1. If your friend is aware of your Achilles heel, he might pick holes in demolishing you. Some friends are Tittle-Tattle, they might not disclose about their insecurities and hold up in their iron decision. They will attract you by revealing you with cozy, good warmth.
 2. You might look cool, அழகான, beautiful, intellectual instead your friend might not have all these qualities. They will feel envy and ponder mistakes, mock at your physical appearance where you will be discouraged.
 3. Your friends might know about your family issues, either they will pour oil on the flames or torture you by blackmailing. They will attract you and soak your mind against your parents and siblings that they are partial.

Your friend will change your mindset either by encouraging you to the wrong path or by proving you are doing the right.

 • Figuring how out I could be of value to other people
 • Motivating you in drinking, smoking and flirting,
 • Involving in your personal matter,
 • Bring you down/hold you back,
 • Ridicule your ideas and efforts,
 • Convince you that everything you do is wrong,
 • Rally others against you,
 • Judge you for being different.
Who is a true friend?

true friend is someone who guides you to the right path, invigorate you, help you when you are poor, advise you, support you, teach you morals, முதலியன. ஏ Muslim is a Mirror of other Muslim. They are many ஹதீஸ்கள் அன்று friendship.

 • Keep the company of a believer only and let your food be eaten only by righteous.TIRMIDHI
 • If you wish to mention the fault of your friend, mention your தவறுகள் first. BUKHARI
 • Your best friend is the one who: seeing him reminds you of Allah, speaking to him increases your knowledge, and his actions remind you of the hereafter.AL-MUHASIBI.

Always remind yourself and your friend about the friendship இன் Prophet Muhammad sallahu Alayhi wa sallam மற்றும் Abu Bakar Rathi Allahu anha. They had a great bond. When the Quarishi were against our Prophet, Abu Bakar Rathi Allahu Anha trusted him, during battles he aided him, he stood beside him when they were against enemies, traveled miles with him. He gave his young daughter Ayesha for our beloved Prophet though he was very old to her, and he also kissed our beloved prophet forehead.

சில ஆண்கள் திருமணத்திற்குப் பிறகு தங்கள் மனைவிகள் நவீனமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் தூய திருமணம் - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை. நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், அதேபோன்ற எண்ணம் கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் மனைவியை ஆன்லைனில் தேடுகிறீர்களானால், Google Play Store மற்றும் Apple App Store இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் எங்கள் செயலியைப் பதிவிறக்கவும் ->https://நீங்கள் தனிமையில் இருந்தால், அதேபோன்ற எண்ணம் கொண்ட ஒரு முஸ்லீம் மனைவியை ஆன்லைனில் தேடுகிறீர்களானால், Google Play Store மற்றும் Apple App Store இல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் எங்கள் செயலியைப் பதிவிறக்கவும் -

மணிக்கு தூய திருமணம், நாங்கள் உதவுகிறோம் 80 மக்கள் ஒரு வாரம் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள்! உங்கள் நேர்மையான துணையைக் கண்டறியவும் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும்! இப்போது பதிவு செய்யவும்

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு