எங்கள் சிறிய உம்மா: இஸ்லாத்தில் குழந்தைகளின் உரிமைகள் (பகுதி 1)

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

நூலாசிரியர்: Amatullah Aminah

ஆதாரம்: www.habibihalaqas.org

இந்த தீனின் அழகு, நீதியை நிலைநாட்டுவதற்கு எடுக்கும் மகத்தான முயற்சிகளிலும், மிகச்சிறிய நிலைகளில் கூட அது எவ்வாறு வெளிப்படுகிறது என்பதில் உள்ளது.. One of the best ways of implying justice is assigning every element its rights and taking extensive steps in making sure they are not violated. Allah has His rights over the creation, The Prophet sal Allahu alayhi wa sallam has rights over the ummah, பெற்றோர்கள், neighbours, ஆசிரியர்கள், relatives, society as a wholeall have rights due upon each other and so do our children- The future of our ummah!

While researching for this article I talked to a couple of people, as a new mother I needed the information as much for myself, as for this article. A friend who gives parenting lessons satirically mentioned how parents should require licence to have babies. உண்மையில்? Funny? Stop and think and it will lend a deeper insight to this joke. Giving birth to a baby, feeding and clothing him does not exactly counts as bringing him up, there is a lot more which often stays neglected. Right of children upon their parents are far more than that and since they are in no position to demand them, mostly out of ignorance, parents don’t bother recognising them responsibly. Fear Allah and the day when we will be held accountable for our smallest sins. Educate yourself, probe deeper, don’t stop learning.

A child’s rights over his parents come even before he is born, and this one is of paramount importance, which by any means should not be taken lightly

Rights before Birth

· Choosing a righteous wife

A righteous wife spells a righteous mother. A woman who will be utmost vigilant in seeing that his children are raised up and taken care of according to the standards set by Allah and His prophet sal Allahu alayhi wa sallam. Most men don’t even think that far, they hardly see a woman as a potential mother for their children. Albeit it is a huge responsibility upon a man to give serious thought to his coming generations; to a generation of Islam.

இது அபூ ஹுரைரா என்பவரிடமிருந்து அறிவிக்கப்பட்டது (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக) that the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “A woman may be married for four reasons: அவளுடைய செல்வம், her lineage, her beauty and her religious commitment. Marry the one who is religiously committed, may your hands be rubbed with dust (அதாவது, may you prosper).” ( al-Bukhaari)

I would like to point out that prosperity here is not referring to wealth in monetary terms; it is suggesting something far more valuable than that. It is referring to a life and time which would be liable to earn Allah’s pleasure in this world and the hereafter. It is also referring to our children-those who are bred in Islamic fashion, those who would love and respect their parents, contribute significantly to the society, stand up for truth and justice and after the parent’s death be sadqa-e-jaariyah. All that undoubtedly relies upon their most basic education which lies in the hands of a woman!

மேலும், Allah’s Apostle, sal Allahu alayhi wa sallam said: “Upon death, man’s deeds will (definitely) stop except for three deeds, அதாவது: a continuous charitable fund, endowment or goodwill; knowledge left for people to benefit from; and pious righteous and God-fearing child who continuously pray Allah, the Almighty, for the soul of his parents. " (முஸ்லிம்)

Rights upon the birth

· Fulfilling the sunnah of tahneek

Al-Nawawi said: “The scholars are agreed that it is mustahabb to do tahneek with dates for the child when he is born; if that is not possible then to use some similar kind of sweet. The dates should be chewed until they become soft enough to be swallowed, then the child’s mouth should be opened and a little of the dates put in his mouth”

It was narrated that Anas ibn Maalik (அல்லாஹ் அவரை திருப்திப்படுத்துவானாக) கூறினார்: The son of Abu Talhah was sick. Abu Talhah went out and the child died, and when Abu Talhah returned he said, “What happened to my son?” Umm Sulaym (his wife) கூறினார், ‘He is quieter than he was.” Then she brought him his dinner and he ate, then he had marital relations with her, and when he finished she said, “They buried the child.” The following morning, Abu Talhah went to the Messenger of Allaah (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) and told him what had happened. அவன் சொன்னான், “Did you have marital relations last night?" அவன் சொன்னான், “Yes.” He said, “O Allaah, bless them.” She later gave birth to a boy. Abu Talhah said to me, “Keep him until I bring him to the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக).” He brought him to the Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) and I sent some dates with him. நபி (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) took him and said, “Is there anything with him?” They said, "ஆம், some dates.” The Prophet (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) took some and chewed it, and then he took some from his mouth and put it in the child’s mouth (tahneek), and named him ‘Abd-Allaah.

· Giving him a good name.

Giving desirable name to your child is also a part of his rights.

It was narrated from Naafi’ that Ibn ‘Umar said: அல்லாஹ்வின் தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) கூறினார்: “The most beloved of your names to Allaah are ‘Abd-Allaah and ‘Abd al-Rahmaan.”

There are names which are forbidden, there are names which are undesirable, and then there are names which are desirable. Parents should place more importance on the meaning of the name rather than how it sounds. I have seen parents giving their children flashy ‘unique’ names, while they remain oblivious to its meaning. It is important that a child be given a good name which clearly states his lineage as well. I am posting here a link to forbidden names in islam மற்றும் the naming system to be followed.

· Aqeeqah

It was narrated that ‘Ali ibn Abi Taalib said: அல்லாஹ்வின் தூதர் (அல்லாஹ்வின் அமைதியும் ஆசீர்வாதமும் அவர் மீது உண்டாவதாக) slaughtered a sheep as the ‘aqeeqah for al-Hasan, மேலும் அவர் கூறினார், “O Faatimah, shave his head and give the weight of his hair in silver in charity.” So she weighed it and its weight was a dirham or part of a dirham. (al-Tirmidh)

Aqeeqah is every child’s right irrespective of his gender. In some cultures and societies we witness gross differentiation between a boy and a girl, a girl unfortunately does not qualify for an aqeeqah as a boy does. Treating a girl and a boy unequally has been frowned upon by the Prophet sal Allahu alayhi wa sallam, it is strictly discouraged. In all fairness children have a right to be treated equally.

These are one time rights, they are dispensed at a given time and occasion. The second part of this series promises to shed light on those rights of our children which are perpetual in nature. We will be discussing rights of a whole lifetime and their challenges.

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

இருந்து கட்டுரை- Habibi Halaqas – Pure Matrimony மூலம் உங்களிடம் கொண்டு வரப்பட்டது- www.purematrimony.com - முஸ்லிம்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான உலகின் மிகப்பெரிய திருமண சேவை.

இந்த கட்டுரையை விரும்புகிறேன்? எங்கள் புதுப்பிப்புகளுக்கு இங்கே பதிவு செய்வதன் மூலம் மேலும் அறிக:http://purematrimony.com/blog

அல்லது உங்கள் தீன் இன்ஷா அல்லாஹ்வின் பாதியைக் கண்டுபிடிக்க எங்களிடம் பதிவு செய்யுங்கள்:www.PureMatrimony.com

 

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு