புதுமணத் தம்பதிகளுக்கான குழப்பத்தைக் கட்டுப்படுத்துதல்?

இடுகை மதிப்பீடு

இந்த இடுகையை மதிப்பிடவும்
மூலம் தூய திருமணம் -

When I first heard the expression from Sheikh Alaa that Men are from Makkah and Women are from Medina, I was totally intrigued. What did that mean exactly and why did Sheikh use this analogy to explain the differences between men and women?

To understand this, you have to go back to the Qur’an and the superb use of parables that Allah SWT uses to explain certain concepts to us. உண்மையாக, almost every concept in Islam is explained through parables because Allah SWT knows what we don’t.

Man would misinterpret Allah’s message if He Almighty didn’t use parables with common terms that we understand. So for example, when explaining how big the trees in paradise are, we are told that it would take a very fast rider on horseback 100 years just to cover the distance of the SHADE of the tree!

So now if we look at what is meant by ‘men are from Makkah’, we can use the description of Makkah to draw similarities to men. உதாரணத்திற்கு, the characteristics of Makkah are that it is hot, dry, mountainous and difficult terrain. It’s a sight to behold and displays Allah’s might and power.

When you draw similarities to men, they are by very nature powerful, strong and a force to be reckoned with! Of course there are always exceptions to the rule, but this is generally how men are – strong and powerful.

There is another parable here also – Makkah is a dry, hot, desert land which is very sandy. Because Allah SWT created Adam from dust, dust and dirt are attributes of hard work. In older generations, men would work outside in all seasons and would come home covered in dirt – a sign they had been working hard all day.

So by this, we can see that men are created to work hard because they are the protectors and maintainers of their families. Another similarity you can draw is that of mountains – the Prophet SAW always advised that if you were in any kind of danger, head for the mountains which would serve as a means of protection for you.

Translated in terms of men, if we see men like mountains, they are created to protect their families, so again the likeness of men being from Makkah is absolutely true!

இதேபோல், we can draw the same conclusions about women being from Medina. Medina was known during the time of the Prophet SAW as being a place which was warm, welcoming and where the people were soft-hearted and cool natured.

The Prophet SAW himself was soft-hearted and had a cool temperament, and this is why he loved Medina so much. When you look at how women are by nature, Allah SWT in all of His mercy has created them to be soft-hearted, cooler and ‘weaker’ than men. We simply don’t have the physical strength to compete with men (of course there are always exceptions!).

So the next time you wonder why men and women are so different, remember the characteristics of Makkah and Medina and how that makes us different Insha’Allah.

கருப்பு ஹிஜாப் பெண்ணால் எழுதப்பட்டது

தூய திருமணம்

….எங்கே பயிற்சி சரியானது

Want to really understand the differences between men and women?

என்ற தலைப்பில் இணையத்தில் பதிவு செய்யுங்கள் ‘Men Are From Makkah And Women Are From Medina’ by Sheikh Alaa ElSayed – a marriage guidance counsellor and instructor for Al Kauthar. ஷேக் அலா ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் குடும்பம் மற்றும் திருமண பிரச்சினைகளை தீர்க்க கிட்டத்தட்ட உதவுகிறார் 20 ஆண்டுகள்.

பதிவு செய்ய, தயவு செய்து பதிவு செய்யவும் https://www.facebook.com/events/437041409724728/

உங்கள் சிறந்த வாழ்க்கைத் துணையைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும்? பின்னர் பதிவு செய்யவும் www.PureMatrimony.com இப்போது!

ஒரு பதிலை விடுங்கள்

உங்கள் மின்னஞ்சல் முகவரி வெளியிடப்படாது. தேவையான புலங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன *

×

எங்கள் புதிய மொபைல் பயன்பாட்டைப் பார்க்கவும்!!

முஸ்லீம் திருமண வழிகாட்டி மொபைல் பயன்பாடு